Prawo

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym
Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich –...
Resort finansów pracuje nad szczegółowymi regulacjami dla emerytów. Dotyczą ulgi...
Nie wykluczam, że ta ulga będzie obejmowała osoby, u których część dochodu pochodzi z emerytury, a część np. ze stosunku...
Platformy społecznościowe pod większą kontrolą w UE?
Digital Services Act, czyli kodeks usług cyfrowych, to jedna z najważniejszych regulacji dotyczących rynku usług cyfrowych, nad którą pracuje w...
Wzrosło świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, od...
Zasiłki chorobowe w 2022. Zobacz co...
Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na realizację...
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców od...
Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku...
Sejm za ułatwieniami w zatrudnianiu cudzoziemców
Nowelizacja ws. dowozu niepełnosprawnych uczniów z podpisem prezydenta

Nowelizacja ws. dowozu niepełnosprawnych uczniów...

Nowe przepisy pozwolą m.in. inaczej ustalać koszty w przypadku, gdy opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego…
Gdy szkoła zamknięta…Kiedy i komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Gdy szkoła zamknięta…Kiedy i komu...

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym…
Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski - jak i kiedy składać?

Wniosek o urlop macierzyński i...

Zasiłek macierzyński przysługuje z racji urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych…
Wzrasta zasiłek pielęgnacyjny

Wzrasta zasiłek pielęgnacyjny

1 listopada, pierwszy raz od 12 lat, wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia. Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, który będzie wynosił 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. Więcej dostaną także ci, którzy otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie to 620 zł (wzrost o 100 zł). Otrzymuje go około 70 tys. osób. Zwiększona zostanie też kwota zasiłku dla opiekuna. Ma ona wynosić 620 zł (wzrost o 100 zł.). Rozporządzenie przewiduje także drugi etap wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego. Od…
Więcej Aktualności