Wchodzą w życie zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym
Fot. WTZ przy Stowarzyszeniu "TACY SAMI" (Facebook)

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym wchodzi w życie dziś, 15 lutego br. Obejmuje ona m.in. podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.

Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS. Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in. przesłanki ubóstwa.

Wzrasta świadczenie integracyjne

Przepis wprowadzający nową – wyższą wysokość świadczenia integracyjnego obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 lutego 2022 r. z mocą od 1 stycznia 2022 r. Świadczenie integracyjne należne za grudzień 2021 r., a wypłacone w styczniu 2022 r. powinno wynosić 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Podwyższona kwota świadczenia integracyjnego wynosić będzie 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych tj. 1.489 zł.

Kwota świadczenia integracyjnego, wypłacona przed 15 lutego 2022 r. powinna wynosić 100 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od 15 lutego, wysokość świadczenia wzrasta, z mocą od 1 stycznia 2022 r. w związku, z czym centrum integracji społecznej powinno złożyć do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku o wypłatę świadczenia.

Jeżeli centrum integracji społecznej otrzymało zaliczkę na wypłatę świadczenia integracyjnego przed 15 lutego 2022 r., wypłata świadczenia dokonywana będzie według dotychczasowych zasad. Jednocześnie, biorąc pod uwagę interes uczestnika CIS, Centrum powinno niezwłocznie skierować do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku uwzględniającą nową wysokość świadczenia.

Okres próbny

Okres próbny i okres uczestnictwa powinny być nadal liczone jako dwa odrębne okresy. Okres próbny w CIS trwa 1 miesiąc. Tak więc miesięczny okres próbny rozpoczynający się 1 stycznia, zakończy się 1 lutego, okres próbny rozpoczynający się 15 lutego, zakończy się 15 marca. Uczestnik objęty okresem próbnym w CIS nabędzie prawo do świadczenia integracyjnego w podwyższonej wysokości, tj. 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy okres próbny rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r. i jest kontynuowany w  styczniu, wysokość świadczenia należy ustalić w następujący sposób: za okres 15-31 grudnia 2021 r. według zasad dotychczasowych (tj. 50 proc. kwoty świadczenia integracyjnego), za okres 1-15 stycznia 2022 r. według nowych zasad (tj. 120 proc. kwoty świadczenia integracyjnego). W przypadku gdyby okresy uczestnictwa obejmowały inne daty, należy świadczenie ustalić proporcjonalnie dla danego okresu.

Print Friendly, PDF & Email