Pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił pracę doktorską

Pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił pracę doktorską

Maciej Oksztulski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku to pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który tuż przed świętami obronił rozprawę doktorską pt. „Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki i ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych”.