Badaj się i lecz

Kampania „Badaj Się i Lecz!” powstała z potrzeby chwili. Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 wywołała dezorientację społeczną szczególnie niebezpieczną dla osób zmagających się z przewlekłymi chorobami, które nie wiedzą czy lub jak mogą szukać pomocy medycznej. Celem kampanii jest uświadomienie Polakom, że kontynuacja terapii chorób przewlekłych, jak również wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia są niezwykle istotne również podczas pandemii COVID-19, a zaniechanie tych działań może mieć groźne skutki zdrowotne. Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, czy choroby płuc nie zniknęły, a chorzy nagle nie wyzdrowieli. Jednak część osób unika lekarzy, przychodni czy szpitali. Kampania „Badaj Się i Lecz” kieruje swoje przesłanie do wszystkich zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, szukających wskazówek i wiarygodnych informacji. Kampania zachęca do kontaktów z lekarzami szczególnie osoby chorujące przewlekle, ale także te, u których pojawiły się niepokojące objawy mogące sugerować jakieś schorzenie, jednocześnie wyjaśniając skutki zaniechania leczenia, czy koniecznej diagnozy.

Prof. Leszek Czupryniak prof. WUM , diabetolog z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na jakie niepokojące objawy powinni zwracać uwagę pacjenci z chorobami przewlekłymi? Kiedy niezbędna jest diagnoza i dalsze badania? Jaką pomoc można uzyskać poprzez teleporadę, a kiedy niezbędna jest wizyta w placówce zdrowia?

Prof. Paweł Śliwiński, kierownik II Kliniki Chorób Płuc, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

O chorobach płuc, ich leczeniu, zapobieganiu oraz tym, że objawy, w postaci duszności i kaszlu mogą być także objawem koronawirusa…

Część 1

Część 2

Prof. Rafał Baranowski, kierownik Pracowni Elektrokardiologii I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

O problemach wpływających na na osoby z chorobami serca, w szczególności z migotaniem przedsionków, które prowadzić może do udaru mózgu.

Część 1

Część 2