Polska sztuczna inteligencja do walki z dual quality, czyli podwójną jakością produktów

Polska sztuczna inteligencja do walki z dual quality, czyli podwójną jakością produktów
Fot. Pixabay

Ten sam produkt kupiony w Niemczech, Szwecji czy Polsce, mimo iż zgodnie z prawem unijnym powinien być takiej samej jakości, niestety nierzadko ma bardzo odmienne parametry jakościowe. Ten na rynku polskim ma je z reguły gorsze.

Aby walczyć z nieuczciwymi praktykami polscy naukowcy zaprojektowali bazujący na sztucznej inteligencji system ANSI.

Podwójna jakość produktów (dual quality) to niedozwolona praktyka polegająca na sprzedaży w różnych krajach UE produktów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych, odzieżowych czy elektronicznych, które występując pod jedną marką i w identycznym opakowaniu, wykazują różnice pod względem składu lub właściwości.

Badania porównawcze produktów spożywczych wykazały, że prawie co dziesiąty produkt sprzedawany w Unii Europejskiej ma podwójną jakość.

Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) wraz z naukowcami z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) zaprojektowali system informatyczny ANSI. Narzędzie będzie działać w oparciu o metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji, szczególnie uczenia maszynowego i głębokiego. Podstawą jego działania będzie identyfikowanie produktów na podstawie wielonarodowych preferencji i wielojęzycznych opinii konsumentów opublikowanych w internecie.

– W czasach zglobalizowanego rynku, na którym konsument ma dostęp do znacznego wolumenu produktów i usług, wykrycie nieuczciwej praktyki handlowej nie jest proste. Oszustom dużo łatwiej ukryć się przed odpowiednimi służbami – podkreślają przedstawiciele Działu Komunikacji Społecznej OPI PIB. – Możliwości manualnej analizy pojedynczego człowieka, a nawet grupy ludzi, są ograniczone. Pracownicy odpowiednich instytucji nie są w stanie efektywnie przeanalizować wszystkie możliwe produkty dostępne na rynku. Na szczęście z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która coraz częściej efektywnie wspiera pracę człowieka”.

Prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu ANSI mają się zakończyć najpóźniej w 2025 roku.

– Dzięki zastosowaniu najnowszych metod przetwarzania języka naturalnego jesteśmy w stanie zidentyfikować produkty, których jakość w Polsce powinna być dodatkowo zbadana w laboratorium, nie poprzez bezpośrednie analizowanie każdego fizycznego produktu z osobna, ale pośrednio, na podstawie dostępnych w internecie opinii o tych produktach – mówi dr Łukasz Kobyliński z Zespołu Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN, kierownik zadań w projekcie ANSI. – Jest to bardzo ciekawe zastosowanie metod sztucznej inteligencji, które w pozytywnym sensie wykorzystuje fakt, że tak duża część naszego życia przeniesiona jest obecnie do sfery wirtualnej”.

Narzędzie ANSI po wnikliwej analizie opinii konsumentów wytypuje i utworzy rekomendacje, aby dany produkt, podejrzany o dual quality, skierować do weryfikacji laboratoryjnej. Będzie także oferowało platformę umożliwiającą użytkownikom dostęp do zebranych danych i wyników analiz.

Nowy system będzie składał się z modułu pobierania danych z internetu oraz algorytmu odpowiedzialnego za analizę i przetwarzanie informacji. Pierwszy moduł będzie odpowiedzialny za czyszczenie i wstępne przetwarzanie danych. Natomiast drugi będzie zawierał modele służące m.in. do: rozpoznawania języka, analizy sentymentu opinii i identyfikacji produktów z podejrzeniem dual quality, które będą rekomendowane do testów laboratoryjnych.

– Nasze narzędzie pozwoli na identyfikowanie opinii konsumentów na podstawie analizy wielojęzycznych zasobów internetowych, takich jak portale aukcyjne, zakupowe blogi, fora, strony różnych instytucji nadzorujących przestrzeganie prawa z zakresu ochrony konsumentów, witryny organizacji konsumenckich itp. Rozwiązanie będzie umożliwiało identyfikowanie produktów, w których zaobserwowano różnice jakościowe w zależności od rynku, na który są produkowane i dostarczane – mówi dr inż. Marcin Mirończuk z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI.

Efektem projektu będzie stworzenie wysokiej jakości bazy danych produktów i opinii na ich temat wraz z listą laboratoriów. – ANSI z pewnością będzie stanowiło wsparcie przede wszystkim dla pracowników UOKiK – uważa dr Mirończuk.

Narzędzie będzie charakteryzować się wysoką uniwersalnością i umożliwi integrację z innymi systemami, które dostarczają informacji na temat produktów i opinii o nich. Będzie także pomocne w identyfikacji produktów, które są niebezpieczne lub niskiej jakości (z uwzględnieniem dual quality). Dodatkowo wyposażone będzie również w uniwersalny systemem wdrażania i współpracy z zewnętrznymi systemami autoryzacji i uwierzytelniania.

System ANSI powstanie w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu INFOSTRATEG III. (PAP)

PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email