ZUS przypomina: deklaracje rozliczeniowe przedsiębiorcy składają do ZUS co miesiąc

ZUS przypomina: deklaracje rozliczeniowe przedsiębiorcy składają do ZUS co miesiąc
Fot. Mateusz Misztal

Zdarzają się płatnicy składek, którzy zapominają przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty rozliczeniowe. Dlatego ZUS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy opłacają składki tylko za siebie i nie zatrudniają pracowników, muszą co miesiąc przesyłać deklaracje.

Obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składki na własne ubezpieczenia, a także tych, którzy z nimi współpracują. Zwolnieni z niego są duchowni i osoby, które składają dokumenty za nianie zatrudnione na umowach uaktywniających oraz ci, którzy podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przekazują dokumenty rozliczeniowe i opłacają składki do 5. dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników termin zależy od tego, czy mają osobowość prawną, czy też nie. Podmioty z osobowością prawną np. spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje robią to w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Pozostali płatnicy składek, m.in. jednoosobowe firmy składają dokumenty i płacą składki do 20. dnia następnego miesiąca.

Niektórzy przedsiębiorcy nie pamiętają o obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych, mimo że ZUS wysyła informacje o ich braku za dany miesiąc. Płatnikom, którzy nie przekażą dokumentów, ZUS przypisze składki, co może skutkować błędnym rozliczeniem konta. Jeśli płatnicy nie opłacą składek, ZUS wdroży w oparciu o przypisane składki postępowanie egzekucyjne.

Krzysztof Cieszyński,
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email