Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS

Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS
Fot. Mateusz Misztal

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS pod koniec marca przekroczyła 1,138 mln osób. To więcej o 10,7 tys. niż w grudniu 2023. To dane dla całego kraju. Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim tendencja jest odwrotna. W porównaniu z danymi z końca 2023 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych spadła.

Porównując dane liczbowe z grudnia 2023 r. do marca 2024 r. możemy zauważyć niewielki spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. Na koniec marca liczba obcokrajowców w statystykach dwóch oddziałów ZUS w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 25 037. To o 678 osób mniej niż w grudniu ubiegłego roku. Zarówno w kraju, jak i na Warmii i Mazurach, największą grupę wśród obcokrajowców w statystykach ZUS stanowią obywatele zza wschodniej granicy, czyli Ukraińcy, Białorusini, a następnie mieszkańcy Bangladeszu.

– To właśnie w przypadku Ukraińców odnotowaliśmy największe spadki liczby cudzoziemców w województwie warmińsko-mazurskim. Ukraińców w naszym województwie ubyło o 156 osób – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

– Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być znacznie większa, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba pamiętać o tym, że dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są w nich ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie – dodaje Anna Grabowska.

Dane dla województwa warińsko-mazurskiego

Oddział L. cudzoziemców 31.12.2023 L. cudzoziemców 31.03.2024
Elbląg 7 888 7 988
Olsztyn 17 149 16 371

Pracują i zatrudniają innych

Coraz częściej możemy zauważyć, że osoby z zagranicznym paszportem decydują się na otwieranie własnych biznesów w Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim pod koniec marca było 578 cudzoziemców, którzy prowadzili działalność gospodarczą. Liczba takich firm w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o 34. Zatem obcokrajowcy w Polsce nie tylko są zatrudnieni na umowach o pracę, czy zleceniu, ale także sami otwierają firmy i tworzą dodatkowe miejsca pracy. Najwięcej firm w województwie warmińsko-mazurskim otworzyli obywatele Ukrainy i Białorusi. W całym kraju własny biznes prowadzi blisko 58 tys. cudzoziemców.

Print Friendly, PDF & Email