ZUS zwróci nadpłacone składki

ZUS zwróci nadpłacone składki
Fot. Mateusz Misztal

Firmy, które będą miały nadpłatę – dostaną pieniądze z powrotem, pod warunkiem, że do 20 maja rozliczą składki zdrowotne za 2023 rok. Warunkiem zwrotu nadpłaty jest brak zaległości w opłacaniu składek i nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach prowadzących działalność, które w 2023 r. podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także jednej z trzech form podatku dochodowego: skali podatkowej, podatkowi liniowemu lub ryczałtowi ewidencjonowanemu.

Płatnik wypełnia roczne rozliczenie w dokumencie rozliczeniowym (ZUS DRA lub RCA) za kwiecień 2024 r. Ma na to czas maksymalnie do 20 maja br. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki zdrowotnej, jeśli taką wykaże roczne rozliczenie.

– Natomiast jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż należna za cały rok, a firma nie ma ani zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to będzie przysługiwał mu zwrot nadpłaty – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Zwrot zostanie zrobiony na konto bankowe – dodaje.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, zostanie automatycznie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS następnego dnia po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek będzie dostępny w widoku „Dokumenty i wiadomości”, w sekcji „Dokumenty robocze”.

– Wystarczy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. – informuje Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, ZUS zwróci nadpłatę na wskazany we wniosku rachunek bankowy do 1 sierpnia br. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Uwaga!

Przedsiębiorca, który chce skorygować wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może złożyć dokumenty korygujące najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a w pozostałych przypadkach do 1 lipca 2024 r.

W całej Polsce jest obecnie ok 2,2 mln aktywnych płatników składek, w tym na Dolnym Śląsku ok. 179 tys.

Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Print Friendly, PDF & Email