ZUS: Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku o 800 plus

ZUS: Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku o 800 plus
Fot: Anna Shvets / Pexels

Od lutego można składać wnioski o wypłatę świadczenia 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się już w czerwcu. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą prawidłowo wypełniony i kompletny formularz do 30 kwietnia, zachowają ciągłość wypłat.

31 maja kończy się obowiązujący okres wypłat 800 plus. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trzeba złożyć do ZUS-u wniosek. Rodzice i opiekunowie cały czas składają wnioski. Na Warmii i Mazurach wpłynęło ponad 111 tys. wniosków a w całym kraju do blisko 3,3 mln.

– Wniosek o kontynuację wypłaty 800 plus warto złożyć do końca kwietnia. Pozwoli to zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu. Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu – do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się w ciągu dwóch miesięcy i to już bez wyrównania za czerwiec. Świadczenie ZUS wypłaci tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko.

– Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Rodzice, którzy składają wniosek na nowo narodzone dziecko w kwietniu mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2024 r. i na okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

– Formularze składane są wyłącznie elektronicznie. Najprostszą metodą jest złożenie wniosku przez aplikację mZUS i Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można je również przesłać przez bankowość elektroniczną i portal Empatia – mówi Anna Grabowska.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18-tego roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jest jednak pewna grupa osób, którym świadczenie nie będzie przysługiwać. W tym gronie są rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim, a także, gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. 800 plus nie będzie również przysługiwać na pełnoletnie dziecko, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy to kobiety, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Nie należy się także w sytuacji, gdy członek rodziny otrzymuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Print Friendly, PDF & Email