Prawo.pl: sądy zajmujące się transgranicznymi sprawami rodzinnymi zyskają nowe uprawnienia

Prawo.pl: sądy zajmujące się transgranicznymi sprawami rodzinnymi zyskają nowe uprawnienia
Fot. Ekaterina Bolovtsova / Pexels

11 sądów okręgowych i Sąd Apelacyjny w Warszawie, które zajmują się rodzinnymi sprawami transgranicznymi na podstawie konwencji haskiej, będą mogły rozstrzygać także w kwestiach dotyczących alimentów, kontaktów i opieki.

Warunkiem będzie zgoda uczestników, uznanie jurysdykcji sądu i porozumienie w sprawie powrotu dziecka – informuje Prawo.pl.

Jak podaje Prawo.pl, Sejm zajmuje się nowelizacją procedury cywilnej rozszerzającą kognicję (rozpatrywanie sprawy sądowej) 11 sądów okręgowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które zajmują się rodzinnymi sprawami transgranicznymi, na podstawie konwencji haskiej. Według serwisu dzięki planowanym zmianom sądy zyskają możliwość rozstrzygnięcia w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej, opieki, kontaktów i alimentów, w sytuacji – jak wskazano w uzasadnieniu – gdy w toku postępowania o odebranie dziecka (prowadzonego na podstawie tejże konwencji) uczestnicy wyrazili zgodę lub uznali jurysdykcję tego sądu oraz osiągnęli porozumienie w sprawie powrotu dziecka oraz w ww. sprawach.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że projektowane rozwiązanie znacznie przyspieszy postępowanie i wyeliminuje konieczność prowadzenia postępowania w sprawie dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej w państwie członkowskim dotychczasowego pobytu dziecka.

Kolejną konsekwencją nowelizacji będzie też rozszerzenie kognicji Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Będzie mógł on rozpoznawać środki zaskarżenia wniesionych od orzeczeń wydanych w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej, opieki, a także kontaktów i alimentów – dodaje Prawo.pl.

Wkrótce rozszerzony ma zostać też art. 26 ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Chodzi o wymianę informacji „niezbędnych do wykonywania zadań polskiego organu centralnego”.

Obecnie, zgodnie z jego brzmieniem, Minister Sprawiedliwości, „minister właściwy do spraw zagranicznych oraz właściwy konsul Rzeczypospolitej Polskiej wymieniają informacje niezbędne do wykonania zadań polskiego organu centralnego, wskazanych w przepisach konwencji haskiej i rozporządzenia, dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej” – przypomina Prawo.pl.

Nowelizacja zakłada dodanie ustępu drugiego, zgodnie z którym ta wymiana informacji obejmuje otrzymane z innych państw informacje na temat toczących się w nich postępowań w sprawie umieszczenia w placówce opiekuńczej lub pieczy zastępczej dziecka, które ma bliskie związki z Rzecząpospolitą Polską, a także obejmuje dane na temat osób spokrewnionych z dzieckiem, które wyraziły gotowość do przejęcia nad nim opieki – podkreśla serwis Prawo.pl.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email