Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej podpisana

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej podpisana
Fot. Alena Darmel / Pexels

Prezydent RP w dniu 22 czerwca 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Ustawa określa zasady udzielania konsumenckich pożyczek lombardowych, za które uznaje się umowy, na podstawie których przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, a konsument zobowiązuje się do spłaty pożyczki w oznaczonym terminie wraz z odsetkami i pozaodsetkowymi kosztami, oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego.

Do pobrania:

Informacja w sprawie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.rtf

PREZYDENT.PL
Print Friendly, PDF & Email