Agnieszka Sowa-Kofta nową dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Agnieszka Sowa-Kofta nową dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
Fot. MRPiPS

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wraz z wiceministrem Sebastianem Gajewskim wręczyli akt powołania na stanowisko dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dr hab. Agnieszce Sowie-Kofcie. Jest socjologiem i ekonomistą, członkiem Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.


Uroczyste wręczenie aktu powołania na stanowisko dyrektorki Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk oraz wiceministra Sebastiana Gajewskiego odbyło się 23 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowo powołana dyrektorka IPiSS dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta jest socjologiem i ekonomistą, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Rady Fundacji Naukowej CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Stypendystka programu Marie-Curie Komisji Europejskiej w trakcie studiów doktorskich na kierunku European Social Protection Policy na Uniwersytecie w Maastricht. Związana była również z Uniwersytetem w Pittsburghu. Prowadzi badania ilościowe i jakościowe w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, opieki długoterminowej oraz ekonomii społecznej, współpracuje przy opracowywaniu minimów konsumpcji.

MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email