Gdańsk: W sporze pomoże mediator

Gdańsk: W sporze pomoże mediator
Fot. Karolina Grabowska/Pexels

Pozostajesz w konflikcie z rodziną i nie wiesz, jak zażegnać spór lub porozumieć się z bliskimi? A może, choć bardzo się starasz, nie potrafisz pogodzić się z sąsiadem, a konflikt jest coraz poważniejszy? W takich sytuacjach sprawdzi się mediacja, z której w Gdańsku można skorzystać bezpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca potrzebujące osoby do korzystania z bezpłatnego wsparcia mediatorów. Usługa jest świadczona w mieście w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją.

Ta pomoc przysługuje każdemu potrzebującemu człowiekowi, jeśli tylko nie stać go na pokrycie kosztu wizyty u prawnika.

Lista punktów w mieście świadczących m.in. mediację dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Na porady obowiązują zapisy pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka) lub poprzez e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

Na konsultację z mediatorem, prawnikiem można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ugoda nie tylko w sprawach rodzinnych

Mediacja sprawdza się w sytuacjach spornych, tam gdzie pożądane jest zawarcie ugody. Z usługi warto skorzystać także, gdy strony konfliktu chcą uniknąć batalii sądowej i polubownie załatwić sprawę. Mediator pomaga m.in. w sporach między osobami rozwodzącymi się oraz w waśniach o sprawowanie władzy rodzicielskiej i alimenty. Z usługi korzystają też rodziny, w których występują sytuacje konfliktowe na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci.

Mediacja sprawdza się również w sytuacjach konfliktu przy podziale majątku oraz w sporach sąsiedzkich. Ale jej przedmiotem są też sprawy pracownicze oraz o zapłatę. Specjaliści pomagają uzyskać ugodę w sytuacji dochodzenia odszkodowania. Podpowiadają też osobom, które zadłużyły się i mają poważne kłopoty finansowe, jak poradzić sobie z trudną sytuacją – natychmiastowe skierowanie do wierzyciela pisma z prośbą o rozłożenie świadczenia na raty czy też o przesunięcie terminu spłaty należności są działaniami kluczowymi. Mediatorzy starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami także w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Warto pamiętać, że mediacja jest dobrowolna. Można ją przeprowadzić, jeśli skonfliktowani zgodzili się na to. 

Print Friendly, PDF & Email