„Czternaste emerytury” w Sejmie. Pierwsze czytanie projektu ustawy

„Czternaste emerytury” w Sejmie. Pierwsze czytanie projektu ustawy
Fot. Sejm RP / Twitter

9 mln emerytów i rencistów otrzyma w tym roku tzw. czternastą emeryturę, z czego 7,7 mln osób świadczenie będzie miało wypłacone w pełnej wysokości: 1334,88 zł brutto – przewiduje rządowy projekt, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. – Koszt wypłaty 14. emerytury szacuje się na 11,4 mld zł – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

W środę przed południem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt przewiduje wypłatę tzw. czternastej emerytury.

– Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, których wysokość świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł – mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Oznacza to, że 7,7 mln osób, które mają emerytury lub renty w kwocie poniżej 2900 zł brutto, otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury, a więc 1334,88 zł brutto.

W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc „czternastka” będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Proponuje się, by wypłaty były realizowane dla kwoty nie mniejszej niż 50 zł. Tak wyliczane świadczenie otrzyma 1,3 mln osób.

„Czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia br. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku, dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w tych samych terminach, jak świadczenia emerytalno-rentowe – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Wypłata 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Od tej kwoty nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje. Co ważne, proponuje się również zwolnić to świadczenie z podatku dochodowego od osób fizycznych (oznacza to wypłatę w kwocie 1217,98 zł netto w przypadku uprawnionych do czternastek w pełnej wysokości).

– Przewidujemy, że koszty 14. emerytury będą na poziomie 11,4 mld zł. W przypadku 13. emerytury było to ponad 13 mld zł. Łącznie z tych dwóch świadczeń w 2022 r. do emerytów i rencistów trafi prawie 25 mld zł. W latach 2019-2022 na wsparcie emerytów i rencistów przeznaczamy ponad 116 mld zł – poinformował wiceminister Stanisław Szwed.

Jak wskazuje resort, celem dodatkowych świadczeń pieniężnych jest poprawa warunków życia emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email