Wzrasta dostępność polskich uczelni

Wzrasta dostępność polskich uczelni

Znane są już pierwsze efekty inicjatyw „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, które zostały zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rezultaty tych przedsięwzięć oceniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowało także zestaw dobrych praktyk i przykładowych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności uczelni dla osób ze specjalnymi potrzebami. W sumie dofinansowanych zostało ponad 200 projektów z większości polskich uczelni. Łączna kwota wsparcia wyniosła blisko 667 mln zł.

Dostępność w prawie zamówień publicznych. Jest bezpłatny poradnik do pobrania

Dostępność w prawie zamówień publicznych. Jest bezpłatny poradnik do pobrania

Do pobrania bezpłatnie jest już publikacja Urzędu Zamówień Publicznych, poświęcona zagadnieniu włączenia społecznego i dostępności. Poradnik koncentruje się na instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, które sprzyjają zapewnieniu dostępności produktów i usług dla osób z różnymi potrzebami.