Dostępność w prawie zamówień publicznych. Jest bezpłatny poradnik do pobrania

Dostępność w prawie zamówień publicznych. Jest bezpłatny poradnik do pobrania

Do pobrania bezpłatnie jest już publikacja Urzędu Zamówień Publicznych, poświęcona zagadnieniu włączenia społecznego i dostępności. Poradnik koncentruje się na instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, które sprzyjają zapewnieniu dostępności produktów i usług dla osób z różnymi potrzebami.