Olsztyn: Ratusz bardziej dostępny

Olsztyn: Ratusz bardziej dostępny
Fot. Pixabay.com

Ratusz z usprawnieniami dla niepełnosprawnych. Interesanci ze szczególnymi potrzebami już mogą korzystać z urządzeń, których celem jest zapewnienie jak największej dostępności obsługi.

Dzięki udziałowi w specjalnym, partnerskim projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską urząd miasta  stał się właścicielem  urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, nowoczesnej lupy elektronicznej oraz krzesła ewakuacyjnego. Łączna wartość tego potrzebnego wyposażenia to ponad 13 tys. zł.

– Wszystkie te usprawnienia są bardzo ważne dla naszych klientów ze szczególnymi potrzebami – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Systematycznie poprawiamy dostępność urzędu, aby poziom obsługi spełniał oczekiwania mieszkańców.

Przedsięwzięcie, to nie tylko doposażenie jednostek samorządowych. Dzięki szkoleniom, wyznaczeni pracownicy podnieśli swoje umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy o dostępności, jak również opracowana i wdrożona została procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt „Dostępność plus w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego” był skierowany do 23 samorządów z regionu. Jego łączna wartość to 862,7 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email