Olsztyn: Kolejny krok ku ekologicznemu ciepłu

Olsztyn: Kolejny krok ku ekologicznemu ciepłu

Coraz bardziej zaawansowane są prace nad Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w pobliżu węzła Wchód na południowej obwodnicy Olsztyna. Jej powstanie to uniezależnienie się stolicy Warmii i Mazur w zakresie produkcji ciepła oraz domknięcie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.