Projekt o zmianie ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji

Projekt o zmianie ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji
Fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Rząd chce poprawić skuteczność wdrażania dostępności cyfrowej na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych. Coraz więcej informacji i usług ma bowiem formę elektroniczną, a część z nich dostępna jest tylko w tej formie.

Dlatego powinny być one przyjazne dla każdego, także dla osób z niepełnosprawnościami.

Najważniejsze rozwiązania

  • Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej treści dotyczyć będzie także tych informacji, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych.
  • Doprecyzowane zostaną wymagania dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych.
  • Możliwość niezapewnienia dostępności cyfrowej ze względu na nadmierne koszty, można będzie stosować do poszczególnych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych.
  • Deklaracja dostępności będzie mogła być opublikowana w innym miejscu niż strona internetowa czy aplikacja mobilna, której dotyczy deklaracja.
  • Deklaracja dostępności będzie musiała być publikowana w tym samym języku co strona internetowa lub aplikacja mobilna, której dotyczy.
  • Na dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo, podmiot publiczny będzie miał maksymalnie 14 dni.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

KPRM
Print Friendly, PDF & Email