Przestrzeń bliżej dostępności

Przestrzeń bliżej dostępności

„Bliżej dostępności” to projekt realizowany w partnerstwie przez Fundację TUS, Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego i Spółdzielnię Socjalną FADO, którego celem jest poprawa przestrzeni publicznej tak, by była przyjazna osobom z niepełnosprawnościami.

Założeniem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.

W ramach tego przedsięwzięcia minimum 1500 osób pracujących w administracji publicznej, które wykonują zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego, weźmie udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób niepełnosprawnych, w tym planowania uniwersalnego.

Szkolenia dla urzędników są bezpłatne, każdy z nich otrzymuje zakwaterowanie oraz potrzebne do szkolenia sprzęty.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetową II. Inicjatywa trwa od 01.10.2018 do 31.03.2020 roku.

Oprac. Aleksandra Sasin
Źródło: blizejdostepnosci.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.