Bydgoszcz bez barier

Bydgoszcz bez barier
Mat. prasowe

Miasto Bydgoszcz konsekwentnie działa, żeby włączać osoby z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W Programie Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 wyznaczone zostały kolejne cele, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się ważne, szanowane, „u siebie”.

Pod koniec 2023 roku  Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła do realizacji  „Bydgoski Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024 – 2030”. Program określa działania, jakie Miasto Bydgoszcz powinno realizować w latach 2024 – 2030 na rzecz bydgoszczanek i bydgoszczan z niepełnosprawnościami.

Jako dokument wieloletni obejmuje działania, zarówno z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami, jak i dostępności przestrzeni i usług publicznych. –

– Po wielu spotkaniach i rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami wiemy, że wyjątkowo ważna jest dla nich niezależność – podkreśla Prezydent Rafał Bruski. – Miasto skupia się przede wszystkim na przeciwdziałaniu marginalizacji, izolacji i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami  oraz zagwarantowaniu ich bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Bydgoszcz staje się właśnie takim miejscem: bezpiecznym, bez barier, zachęcającym do aktywności i oferującym niezbędne wsparcie. Konsultacje dotyczące projektu programu, trwały od 20 września do 11 października 2023 r. i miały zasięg ogólnomiejski. Mógł w nich wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Bydgoszczy.

Ambitne cele

Najważniejsze cele Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 to m.in.:

 • przeciwdziałanie niepełnosprawności,
 • rehabilitacja, rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych,
 • pobudzanie i wspieranie różnorodnych form współuczestnictwa i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz wzmacnianie ich poczucia wartości  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

To już się udało

W ostatnich latach (2018-2023) zrealizowaliśmy szereg działań związanych z dostosowaniem miejskiej infrastruktury i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

 • remont i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4,
 • rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej,
 • budowa Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej,
 • likwidacja kolejnych barier architektonicznych m.in. w szkołach i przedszkolach,
 • rozwój instytucjonalnej pomocy społecznej,
 • uruchomienie usługi tłumacza migowego on-line,
 • przebudowa miejskich stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG związaną z inwestycjami w infrastrukturę miejską zapewniające dostępność do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budowa przyszkolnych hal sportowych – ostatnio hala sportowa z funkcją rehabilitacyjną przy Szkole Podstawowej Nr 12 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Kcyńskiej,
 • adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
 • budowa basenu przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4,
 • zapewnienie osobom zainteresowanym, we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w Bydgoszczy, osobistego kontaktu z tłumaczem polskiego języka migowego w celu załatwienia sprawy urzędowej,
 • adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora.

Aktualnie w trakcie realizacji:

 • modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego;
 • opracowanie koncepcji dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • adaptacja budynku przy ul. Gałczyńskiego na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z autyzmem – w ramach zadania zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja inwestycji w zakresie komunikacji miejskiej:

 • obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych oraz wyposażanie ich w ryflowane, bądź bąbelkowe płyty naprowadzające i oznaczające przejście dla pieszych, stanowiące udogodnienie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 • wyposażanie przystanków autobusowych i peronów tramwajowych  w płyty, które mają za zadanie ochronić osobę niedowidząca przed niebezpieczeństwem zbyt bliskiego podejścia do krawędzi przystanku lub peronu – pod koniec 2023 roku dostosowano  84 przystanki,
 • rozpoczęcie kompleksowej wymiany taboru tramwajowego,
 • wszystkie sygnalizacje świetlne instalowane w latach 2018 – 2023 dostosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wyposażenie w sygnały dźwiękowe dla niewidomych oraz w przyciski służące do wzbudzania sygnału zielonego przez pieszych. Od 2018 do 2023 roku,  wybudowano sygnalizacje świetlne w 31 punktach Bydgoszczy,
 • doświetlenie przejść dla pieszych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa – łącznie na terenie miasta wyposażonych w system oświetlenia wertykalnego zostało ponad 120 przejść dla pieszych,
 • bezpłatne parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przebudowa kolejnych skrzyżowań, przystanków, przejść dla pieszych, chodników pod kątem osób z niepełnosprawnościami,
 • bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla osób  z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Materiał do pobrania – Bydgoski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030.

UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email