Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa

Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa

Rola państwa we wspieraniu osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, działania MEiN na rzecz tej grupy osób oraz promowanie aktywizacji zawodowej przez wymianę doświadczeń to tylko wybrane zagadnienia omawiane podczas konferencji „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy uczestniczyła wiceminister Marzena Machałek.

Wojna dotyka też osoby z niepełnosprawnościami

Wojna dotyka też osoby z niepełnosprawnościami

Przebywający w Paryżu na unijnej konferencji, poświęconej poprawie dostępności, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawił apel polskiego Rządu, dotyczący wsparcia działań podejmowanych przez Polskę na rzecz obywateli Ukrainy, z uwzględnieniem trudnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami.