Wojna dotyka też osoby z niepełnosprawnościami

Wojna dotyka też osoby z niepełnosprawnościami

Przebywający w Paryżu na unijnej konferencji, poświęconej poprawie dostępności, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawił apel polskiego Rządu, dotyczący wsparcia działań podejmowanych przez Polskę na rzecz obywateli Ukrainy, z uwzględnieniem trudnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami.