Aktywny Maluch. Nowa odsłona programu i 4. tura naboru wniosków

Aktywny Maluch. Nowa odsłona programu i 4. tura naboru wniosków
Fot. Mateusz Misztal

Aktywny Maluch to nowa odsłona programu znanego dotychczas pod nazwą Maluch+. Ale – jak przekonuje MRPiPS – zmiana nazwy to dopiero początek. Przede wszystkim zwiększono jego budżet – z 5,5 mld zł do 6,5 mld zł, dzięki czemu w całym kraju będzie mogło powstać jeszcze więcej żłobków. Właśnie ruszyła także 4. tura naboru ciągłego wniosków do programu. Potrwa ona do końca czerwca br.

Program pierwotnie znany jako Maluch+, ogłoszono na początku 2023 roku. Jego celem jest tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz miejsc opieki u dziennych opiekunów. Program ma charakter wieloletni – potrwa do 2029 roku – a na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów przeznaczono 5,5 mld złotych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności (KPO) oraz budżetu państwa. Taki budżet programu miał przyczynić się do powstania ok. 102 tys. nowych miejsc opieki nad maluchami.

Nowa odsłona programu i większe środki na nowe żłobki

– Mimo atrakcyjnego budżetu, wydłużonego czasu na realizację zadania tworzenia i 3 letniego wsparcia funkcjonowania miejsc opieki, program wymagał dostosowania zawartych w nim zasad. Wskutek licznych konsultacji, wsłuchania się w sygnały samorządów oraz podmiotów prywatnych dzisiaj przedstawiamy nowy kształt Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wskazuje MRPiPS.

Program Aktywny Maluch 2022-2029 zaliczany jest do nowej kompleksowej koncepcji wsparcia rodziców z małymi dziećmi. Stanowi on uzupełnienie ogłoszonego już programu Aktywny Rodzic.

Nowy program zmienił nie tylko nazwę, ale także wysokość alokacji – obecnie po pozytywnie zakończonej rewizji KPO budżet Programu wynosi blisko 6,5 mld zł. Zwiększona została wysokość także dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla jednostek samorządu terytorialnego do 57 528 zł bez VAT na 1. miejsce opieki.

Do końca czerwca trwa czwarta tura naboru do programu

Wnioskowanie w ramach naboru ciągłego do programu Aktywny Maluch możliwe będzie do 2025 r., do wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników określonych w programie.

Wnioskowanie odbywa się w ramach kolejnych tur – właśnie ruszyła czwarta, która potrwa do końca czerwca br., a jej rozstrzygnięcie poznamy w końcu lipca br.

Do rozdysponowania pozostało 907 611 783,56 zł na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki (łącznie ze środków KPO i FERS).

Od czwartej tury naboru ciągłego, podmiot zamierzający uczestniczyć w programie może aplikować o środki na dofinansowanie planowanej inwestycji utworzenia nowych miejsc opieki – tj. miejsca te mogą zostać wpisane do rejestru/wykazu najwcześniej w dniu ogłoszenia przez Ministra wyników dla danej tury naboru.

Nowa kwota jednostkowa środków KPO dla gmin została uwzględniona w ramach wszczętego ponownie naboru ciągłego wniosków.

Ważna informacja dla gmin, które już uzyskały dofinansowanie

Gminy, którym przyznano w ramach rozstrzygnięć naborów ogłaszanych od 19 stycznia 2023 r. dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki ze środków KPO w oparciu o kwotę dofinansowania wynoszącą 35 862 zł bez VAT, mogą ubiegać się o zwiększenie środków. Wnioskowanie o te środki odbywać się będzie poza systemem Rejestr Żłobków. Od 6 maja br. gminy będą mogły składać zapotrzebowanie do właściwych wojewodów.

W ramach wprowadzonych w programie modyfikacji, zmianie uległ także m.in. opis zadania dofinansowania do funkcjonowania, moment przedłożenia dokumentacji, długość okresu trwałości i poziom wskaźnika obsadzenia miejsc opieki w tym okresie, usunięcie wymogu zamieszczenia przez OOW tablicy krajowej informującej o uczestnictwie w Programie.

Więcej informacji o poszczególnych zmianach oraz dokładnych warunkach aplikacji o środki z programu można znaleźć w zakładce Aktywny Maluch (https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029)

Ministerstwo chce zlikwidować białe plamy

Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dostępne są na terenie 1 421 gmin, czyli 57 proc. gmin. Pozostała reszta stanowi gminy będące tzw. białymi plamami – gminami, na terenie których nie funkcjonują ww. instytucje. Obecnie liczba miejsc, na które zawarto umowy w ramach programu, wynosi 42 831.

– Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie, zwłaszcza gminy, w których do tej pory nie było placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi – przekonuje MRPiPS.

oprac. red.
Żródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email