MRPiPS: Dodatkowe 770 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami

MRPiPS: Dodatkowe 770 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami
Fot. Marcus Aurelius / Pexels

Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów proponuje rozwiązanie odpowiadające na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (OzN).

Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło – od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 4300 zł.

– Za tymi zmianami nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, skutkiem czego OzN zaczęli tracić pracę na otwartym rynku, a na Zakłady Aktywności Zawodowej padło widmo utraty stabilności finansowej – argumentuje proponowaną zmianę wysokości dofinansowania MRPiPS.

Rozwiązanie, które proponuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.

Szacunki zakładają łączne wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. i 550 mln zł w 2025 r. Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań:

  • dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400zł)
  • dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350zł)
  • dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575 zł (wcześniej 500zł)

Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380 zł, 1035 zł, 690 zł (wcześniej 1200 zł, 900 zł lub 600 zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

– Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw i istotne działanie w wymiarze społecznym – zaznacza MRPiPS.

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email