Poznań: Inwestycje dostępne dla wszystkich

Poznań: Inwestycje dostępne dla wszystkich
Fot. mat. prasowe

Podjazdy i windy, maty ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych, treści w alfabecie Braille’a – to standardowe elementy powstającej infrastruktury. W Poznaniu stosowane są także nowoczesne rozwiązania, jak Totupointy i Beacony. Nowe inwestycje uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami, by każdy mógł komfortowo korzystać z miejskiej przestrzeni.

– Stary Rynek w końcu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Nowa i równa kostka sprawiła, że bez problemu można tam wjechać na wózku czy wejść o kulach. Ale zadbaliśmy również o osoby z dysfunkcjami wzroku, montując w kluczowych miejscach specjalistyczne urządzenia ułatwiające nawigację i poruszanie się. Dbamy o to, by przestrzeń publiczna była dostępna dla wszystkich. Takie rozwiązania to już standard przy miejskich inwestycjach.

Stary Rynek z nowoczesną technologią

Zamontowane na Starym Rynku urządzenia to Beacony. Po zbliżeniu się do danego nadajnika, aplikacja odbiera konkretny komunikat, np. „Wejście do Ratusza”, „Wyjście na ulicę Woźną”, „Pasaż Kultury. Wejście w ulicę Jana Baptysty Quadro od strony południowej”, „Wejście do toalety”. Przy informacji turystycznej pojawiła się także plansza tyflograficzna. Oznaczone są na niej najważniejsze punkty na Starym Rynku z podpisami w alfabecie Braille’a.

– W osiemnastu istotnych punktach na Starym Rynku zamontowano małe, niemal niewidoczne urządzenia. Ich zadanie jest jednak bardzo ważne, gdyż nawigują osoby niewidome. Wspierają użytkowników poprzez połączenie z aplikacją na telefon, przekazując w ten sposób proste komunikaty nawigacyjne. Nadajniki działają np. przy informacji turystycznej, muzeach, toalecie, wyjściach na pobliskie uliczki – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Najbardziej widoczną zmianą na Starym Rynku jest jednak nawierzchnia. Przez rozpoczęciem inwestycji bruk był bardzo nierówny, utrudniał poruszanie się osobom na wózkach, o kulach, czy seniorom. Nowa nawierzchnia płyty rynku jest równa i wysokiej jakości, wykorzystano pięć gatunków granitu o różnej barwie. W bloku śródrynkowym oraz na uliczkach dochodzących do płyty wykorzystano także najlepszej jakości materiał pozyskany podczas demontażu poprzedniej nawierzchni. Dawna kostka została zabezpieczona spoiną, dzięki której eliminowane są nierówności i tym samym ryzyko blokujących się kół wózka. Wybór materiału to efekt poszukiwań najlepszych rozwiązań dla tak ważnego i historycznego miejsca, jakim jest Stary Rynek, z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanki z interaktywnymi znacznikami

Przyjazne rozwiązania dla osób z dysfunkcją wzroku znajdziemy np. przy trasie tramwajowej na Naramowice. Zastosowano tam Totupoint – system pomagający osobom niewidomym i słabowidzącym pewniej poruszać się w obrębie przystanków. Po raz pierwszy w Polsce tego typu system został wprowadzony na całej trasie tramwajowej. Niewielkie kostki, współpracujące z aplikacją na smartfony, zamontowano na przystankach. Znacznik jest wykrywany i aktywowany przez aplikację – kiedy osoba się do niego zbliży, usłyszy nazwę przystanku i kierunek ruchu. Komunikat głosowy aplikacji Totupoint pełni także funkcję przywołującą – dzięki niemu możliwe jest łatwe odnalezienie przycisku informacji pasażerskiej, co dla osób niewidomych i niedowidzących może stanowić problem. Aplikacja zawiera również opisy poszczególnych miejsc, które pozwalają poznać topografię danego przystanku oraz zorientować się w przestrzeni. Zapoznać się z opisami miejsc można nawet w domu – za pomocą aplikacji lub na stronie internetowej systemu, co pozwala np. zaplanować podróż.

Podczas inwestycji polegających na przebudowie np. chodników, przystanków, jezdni, także są stosowane rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Przykładowo na słupach tablic informacji pasażerskiej znajdują się przyciski, które wyzwalają głosową informację o odjazdach tramwajów. Stosowane są także fakturowe oznaczenia nawierzchni, np. żółte maty z wypustkami przed przejściami dla pieszych. Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku wprowadza się udźwiękowioną sygnalizację świetlną w rejonie przejść. Tam, gdzie teren jest nierówny, stosowane są pochylnie, przewidziane są np. przy powstających mostach Berdychowskich. Z kolei w ramach węzła Grunwaldzka przy schodach działają także dwie windy. Można nimi dotrzeć np. z poziomu jezdni ul. Grunwaldzkiej na peron kolejowy, również przy współpracy ze wspomnianym systemem Totupoint.

Budynki bez wykluczeń

Coraz przyjaźniejsze stają się również budynki miejskie. Spółka PIM odpowiada za budowy lub przebudowy wielu z nich, np. szkół, pływalni, DPS-ów. Standardem są toalety dla osób z niepełnosprawnościami, windy, podjazdy czy miejsca parkingowe. W miarę możliwości obiekty użyteczności publicznej pozbawiane są progów.

Przykładowo nowe pływalnie na os. Piastowskim i na os. Zwycięstwa wyposażone są w podnośniki dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, umożliwiające wejście zarówno do basenu 25-metrowego, jak i małego basenu rekreacyjnego. W obu budynkach są wydzielone szatnie dla osób z niepełnosprawnością oraz toalety z natryskiem.

Przy kolejnych inwestycjach także będą uwzględniane potrzeby osób z niepełnosprawnościami, by infrastruktura miejska była dostępna dla wszystkich mieszkańców i turystów.

Print Friendly, PDF & Email