Poznań: Wybory samorządowe – udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Poznań: Wybory samorządowe – udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów
Fot. pixabay.com

7 kwietnia poznanianki i poznaniacy ruszą do urn, aby oddać głos w wyborach samorządowych. Wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy mogą skorzystać z kilku ułatwień – bezpłatnego dojazdu do lokalu czy głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

Poznańscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnością (wraz z towarzyszącym opiekunem) mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski, by dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Ulga, którą w ubiegłym roku przyjęli miejscy radni, obowiązuje tylko w dniach wyborów.
Zwolnienie z opłaty za bilet przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu. W przypadku wyborców, którzy ukończyli 60 lat, może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport potwierdzający wiek. W przypadku osób z niepełnosprawnościami – dowód tożsamości wraz z ważnym dokumentem stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – orzeczeniem, wypisem z orzeczenia lub legitymacją.

Głosowanie przez pełnomocnika

Dużym ułatwieniem, przysługującym osobom powyżej 60. roku życia, a także posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ul. Libelta 16/20 na sali obsługi (nie trzeba się umawiać na wizytę, wystarczy pobrać numerek). Wnioski można składać do 29 marca. Szczegółowe informacje i zestawienie niezbędnych dokumentów: bip.poznan.pl

Głosowanie korespondencyjne

Innym uprawnieniem dla wyborców powyżej 60 roku życia, a także posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym przypadku także wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. 

Zamiar głosowania można zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 25 marca. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (61 854 13 35, 61 852 22 52), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy I w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), mailowo (poz-kancelaria@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP.

Udogodnienia dla osób niewidzących i niedowidzących 

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille’a. Będą one dostępne w dniu wyborów, a wydawać je będą członkowie komisji. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także niepełnoletniej, np. wnuka, syna. 

Ważne: w żadnym wypadku asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy), przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Tłumacz polskiego języka migowego

Urząd Miasta Poznania zapewnia obsługę poprzez tłumacza online. Tłumacz PJM online będzie także dostępny w dniu wyborów przez cały czas trwania głosowania.  

Zmiana miejsca głosowania 

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą wybrać lokal wyborczy, w którym będą chcieli oddać głos, pod warunkiem, że zmieniony obwód głosowania (lokal) znajduje się w tym samym okręgu wyborczym. 

W Poznaniu 132 lokale obwodowych komisji wyborczych (spośród 227 stałych obwodów głosowania) są dostosowane do ich potrzeb – dostępne dla wózków inwalidzkich i wyposażone w dodatkowe oświetlenie i lupy. Aby zagłosować w wybranym lokalu, wystarczy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić online, pocztą tradycyjną lub stacjonarnie w urzędzie miasta. Więcej informacji o tym, jak zmienić miejsce głosowania:bip.poznan.pl

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych i informacjami o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami została opublikowana w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z 8 marca 2024 r.  Listę lokali wyborczych w stolicy Wielkopolski można sprawdzić na stronie https://www.poznan.pl/wyborysamorzadowe2024/

Przed złożeniem wniosku o skorzystanie z usług warto sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców, w jakiej miejscowości jest się aktualnie wpisanym do stałego obwodu głosowania. Z udogodnień mogą bowiem korzystać osoby na stałe mieszkające w Poznaniu, wpisane tu do Centralnego Rejestru Wyborców.
Szczegółowych informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom z niepełnosprawnościami i seniorom udzielają także konsultanci miejskiej infolinii Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 20:00.

Print Friendly, PDF & Email