Poznań: Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

Poznań: Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
Mat. prasowe

Miasto Poznań w partnerstwie z Fundacją Sowelo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc po sąsiedzkurozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania”.

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest rozwój kompleksowego systemu usług społecznych dla mieszkańców Poznania.

Grupą docelową są:

 1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki/wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania minimum 1 z podstawowych czynności dnia codziennego; w tym głównie osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami,
 2. opiekunowie faktyczni osób wymagających pomocy.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział ok. 1050 osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • usługa krótkotrwałego pobytu dziennego i całodobowego – opieka wytchnieniowa,
 • wsparcie kompetencyjne opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami,
 • organizacja mieszkań wspomaganych,
 • Sąsiedzki Klub Seniora,
 • towarzyszące usługi asystenckie,
 • Miejski Punkt Opieki Wytchnieniowej.

Efektem projektu będzie utworzenie miejsc, w których uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie w postaci wyżej wymienionych usług (188 miejsc, w tym 148 utworzonych przez Miasto Poznań).

Okres realizacji projektu: 1.12.2023-31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 20 216 944,44zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 151 861,10 zł

Print Friendly, PDF & Email