Otwarte drzwi: prace magisterskie i doktorskie o niepełnosprawności nagrodzone

Otwarte drzwi: prace magisterskie i doktorskie o niepełnosprawności nagrodzone
Fot. Mikhail Nilov / pexels.com

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym, nagrodzono w konkursie PFRON Otwarte drzwi.

Konkurs organizowany jest od 2003 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W zakresie prac doktorskich nagrodzono:

  • w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa I miejsce (nagroda 13 tys. zł) zajęła Regina Korzeniowska. Jej praca pt. „Inkluzja społeczna w doświadczeniach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” napisana została na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • w kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami I miejsce (nagrody po 13 tys. zł) zajęły ex aequo: Katarzyna Binder-Olibrowska za pracę pt.: „Badanie oczekiwań i potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową wobec świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce” (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), a także Monika Szczygielska (Uniwersytet Warszawski) za pracę pt. „Dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnością w Polsce”.
  • w kategorii rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami: nagrodę główną (13 tys. zł) zdobył Adam Zając (UW) za pracę pt. „Społeczne problemy kreowania polityki dostępności architektonicznej dla osób o ograniczonej mobilności w przestrzeni publicznej. Przykład miasta Warszawy”.

W ramach konkursu nagrodzono prace magisterskie:

  • w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa pierwsze miejsce (nagroda 7 tys. zł) zajęła Katarzyna Zawistowska (UW) za pracę pt. „Trudności uwagowe, nadaktywność i impulsywność a umiejętności adaptacyjne u nastoletnich dziewcząt i chłopców w spektrum autyzmu w normie intelektualnej”.
  • w kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami I miejsce (nagroda 7 tys. zł) zajął Piotr Kompalka (Politechnika Warszawska) za pracę pt. „Zagadnienia wspomagania programisty w implementacji dostępności aplikacji webowych”.
  • w kategorii rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym I miejsce (nagroda 7 tys. zł) zajął Mateusz Surowcow (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) za pracę pt. „Adaptacja przestrzeni osiedlowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów na przykładzie Osiedla Sadyba w Warszawie”.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego związanego z tematem swojej pracy w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie konkursu.

PAP Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email