Wsparcie pieczy zastępczej na Warmii i Mazurach

Wsparcie pieczy zastępczej na Warmii i Mazurach
Fot. warmia.mazury.pl

Powiaty działdowski, kętrzyński, lidzbarki i olsztyński uzyskały dofinansowanie na wsparcie pieczy zastępczej. Starostowie i dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie podpisali umowy z marszałkiem województwa na realizację zadań związanych z taką opieką.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Jest to ustawowe zadanie powiatu, jednak działania na wsparcie takich działań samorząd województwa zabezpieczył w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Działania te są realizowane przez np.:
– pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to możliwe opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym,
– przygotowanie dziecka do samodzielnego życia,
– zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka.

Wsparcie systemu pieczy zastępczej stanowi ważny element procesu przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Będzie ono realizowane m.in. w postaci kompleksowych usług na rzecz funkcjonujących rodzin zastępczych, w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w tych rodzinach.

Podpisane zostały cztery umowy:
– powiat działdowski – wartość projektu: 1,2 mln zł, w tym dofinansowanie: 1,1 mln zł,     
– powiat kętrzyński – wartość projektu: 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie: 2 mln zł,
– powiat lidzbarski – wartość projektu: 2 mln zł, w tym dofinansowanie: 1,9 mln zł.
– powiat olsztyński – wartość projektu: 5 mln zł, w tym dofinansowanie: 4,8 mln zł.

W najbliższym czasie planowane jest także zawarcie umów z powiatami: ostródzkim (wartość projektu: 4,1 mln zł, w tym dofinansowanie: 3,9 mln zł), mrągowskim (wartość projektu: 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie: 2,2 mln zł), oleckim (wartość projektu: 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie: 3,1 mln  zł) i ełckim (wartość projektu: 2,1 mln zł, w tym dofinansowanie: 2 mln zł).

warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email