Sopot: Mieszkanie wspomagane szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami

Sopot: Mieszkanie wspomagane szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami
Fot. materiały MOPS Sopot

W Zespole Mieszkań Wspomaganych osoby z niepełnosprawnościami przy wsparciu specjalistów mogą prowadzić samodzielne życie na miarę swoich możliwości. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają całodobowej opieki, lecz usług wspierających pobyt i aktywność.

Osoby chętne do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym mogą zgłosić się do sopockiego MOPS.

Zespół Mieszkań Wspomaganych uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we wrześniu 2023 r. w lokalach komunalnych przekazanych i wyremontowanych przez Gminę Miasta Sopotu. Mieszkania są w zasobach MOPS, a usługi społeczne w nich realizowane zostały zlecone w drodze konkursu Stowarzyszeniu na Drodze Ekspresji.

Mieszkańcy pod okiem specjalistów wykonują codzienne obowiązki i rozwijają samodzielność. Uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania własnym budżetem, przestrzegania higieny osobistej czy załatwiania spraw w urzędach. W ciągu dnia uczestniczą w życiu społecznym. Korzystają z zajęć w placówkach wsparcia dziennego lub przebywają w pracy. W godzinach popołudniowych oraz w nocy mają zapewnioną opiekę, w razie potrzeby również w ciągu dnia.

W zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców, asystenci osób z niepełnosprawnością wspierają ich w codziennym funkcjonowaniu, np. w przemieszczaniu się, ubieraniu, sprzątaniu, w zakupach i przygotowywaniu posiłków, załatwianiu spraw osobistych czy urzędowych.

Zespół Mieszkań Wspomaganych składa się z 3 mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W mieszkaniach jest łącznie 10 jednoosobowych pokoi oraz pokój opieki wytchnieniowej. Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę. Do dyspozycji mieszkańców jest również część wspólna z aneksem kuchennym, gdzie można samodzielne przygotować posiłek.

– To niezwykła inicjatywa i wiem, że mieszkańcy nazywają to miejsce swoim domem – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Takie rozwiązanie pozwala prowadzić im samodzielne, godne życie, przywraca sprawczość, bo sami mogą decydować o bardzo wielu sprawach. Na pewno będziemy w Sopocie rozwijać ideę mieszkań wspomaganych. Obecnie mamy 22 takie miejsca: 10 przy ul. Haffnera i 12 w Naszym Przyjaznym Domu – dodaje prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Sopocki Zespół Mieszkań Wspomaganych to nowa jakość wspierania osób z niepełnosprawnościami. W lokalach zainstalowany jest innowacyjny system wykorzystujący SMART technologię, który zapewnia dużo większe bezpieczeństwo lokatorom niż dotychczas znane rozwiązania. Integruje wiele elementów, takich jak czujniki dymu, ruchu, otwarcia drzwi i okien, co daje możliwość natychmiastowego reagowania na zagrożenie.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w mieszkaniu wspomaganym zaprasza się do kontaktu z pracownikami Działu Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, nr tel. 58 551 17 10 wew. 232.

Print Friendly, PDF & Email