Sopot: Aktywny samorząd – dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na sprzęt i edukację

Sopot: Aktywny samorząd – dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na sprzęt i edukację
Fot. Pexels

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnością będą mogły składać wnioski w ramach programu Aktywny samorząd. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci i młodzieży. W tegorocznej edycji pojawiły się istotne pozytywne zmiany dla osób korzystających ze wsparcia.

Pierwsza z nich to zmniejszenie wymaganego udziału własnego. Druga dotyczy osób, które chcą starać się o dofinansowanie do uzyskania wyższego wykształcenia. Od tego roku ze wsparcia na edukację mogą skorzystać osoby nie tylko z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, lecz także ze stopniem lekkim.

Moduł pierwszy umożliwia uzyskanie wsparcia na likwidację różnego rodzaju barier utrudniających prowadzenie aktywnego życia. To m.in.: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, na przystosowanie samochodu, przy zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zakupie sprzętu elektronicznego. Osoby pracujące mogą liczyć na wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, również za opiekę, którą sprawuje niania. Wnioski można składać do końca sierpnia 2024 r.

W module drugim można otrzymać wsparcie na edukację w szkole policealnej lub wyższej, m.in. na dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki (czesnego) oraz dodatek do kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp. Na semestr letni wnioski można składać do 31 marca 2024 r. 

Wnioski w formie elektronicznej należy składać przez Darmowy System Obsługi Wsparcia.

Środki na zadania realizowane w ramach programu Aktywny samorząd pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oprócz funduszy z PFRON, Sopot od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami przeznaczając na to również własne środki, m.in. na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mopssopot.pl w zakładce Program Aktywny samorząd. Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

Print Friendly, PDF & Email