Reaguj na przemoc - spraw, by Twój dom był bezpieczny

Reaguj na przemoc - spraw, by Twój dom był bezpieczny
Fot. Pixabay

Jeśli doświadczasz przemocy od bliskich, sięgnij po wsparcie. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. Specjalistyczną, bezpłatną pomoc oferuje mieszkankom i mieszkańcom Gdańska Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Ks. Gustkowicza 13.

Przemoc domowa jest problemem społecznym, który może dotknąć każdego, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status. Przybiera różne formy m.in. od psychicznej, fizycznej po ekonomiczną czy seksualną.

Dom bez przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od kilku lat prowadzi kampanię pomocową, informacyjną i profilaktyczną pt. „Dom bez przemocy”. Jest ona adresowana do osób doświadczających agresji od bliskich oraz do świadków takich sytuacji. Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer tel.: 797 909 112 lub napisać na adres e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl, by otrzymać adekwatne wsparcie. Pomocowe kontakty uruchomił Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR. Tylko od początku 2024 roku do połowy kwietnia br. specjalistki i specjaliści OIK odebrali ponad 160 zgłoszeń od osób doznających przemocy domowej lub od świadków takich zdarzeń. Potrzebującym udzielono różnych form wsparcia, adekwatnie do sytuacji. OIK oferuje pomoc także uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy przebywającym w mieście, którzy doświadczają społ. problemu. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny pon. – sob., w godz. 8.00 – 20.00), otrzymają wsparcie w języku ukraińskim.

Poradnictwo psychologiczne, działania ratownicze

OIK MOPR m.in. prowadzi całodobowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i doświadczania przemocy domowej. Podejmuje też interwencyjne działania ratownicze w miejscu pobytu potrzebującej osoby, zwłaszcza w kryzysie suicydalnym. W ekstremalnie trudnych sytuacjach, nieodpłatnie udziela czasowego schronienia m.in. osobom, rodzinom doznającym przemocy domowej.  Specjalistki i specjaliści OIK informują o dostępnej ofercie pomocy w mieście. W razie konieczności, adekwatnie do sytuacji potrzebującego człowieka, udzielają mu interwencyjnego, wielowymiarowego wsparcia w życiowym kryzysie. Kierują osobę doświadczającą agresji od bliskich do instytucji bądź organizacji pozarządowych, które świadczą np. pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną i socjalną.  Dodajmy, że prowadzone pomocowe, profilaktyczne działania wpisują się w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”.

Więcej wiadomości o ofercie wsparcia dostępnych jest na stronie „Dom bez przemocy”, gdańskiego MOPR.

Print Friendly, PDF & Email