Sopot: Jak wspierać dzieci ze szczególnymi potrzebami?

Sopot: Jak wspierać dzieci ze szczególnymi potrzebami?
Fot. pixabay.com

Rodziców, opiekunów, wychowawców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy chcą podnosić swoje kompetencje wychowawcze, koordynatorzy projektu zapraszają do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 2024.

Projekt, który właśnie ruszył, realizuje fundacja Czyste Dźwięki. Zajęcia są bezpłatne, można się zapisywać na warsztaty.

– Sopot dostępny, to miasto dbające o wszystkich jego mieszkańców. W takie myślenie wpisuje się kolejna inicjatywa finansowana z budżetu, skierowana do rodziców i wychowawców dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Głównym celem jest zwiększenie kompetencji wychowawczych opiekunów dzieci ze szczególnymi potrzebami, by mogli skutecznie kształtować postawy i zachowania prozdrowotne u swoich dzieci.

Zajęcia obejmują naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. Następnie uczestnicy zajęć będą mogli poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacniania w nich poczucia własnej wartości.

Do programu, który trwać będzie do 31 grudnia 2024 r., zgłaszać się mogą rodzice, opiekunowie, wychowawcy dzieci z sopockich szkół lub mieszkających na terenie miasta.

Zaplanowanych jest 10 warsztatów psychologicznych, łącznie 40 godzin dydaktycznych. Liczba uczestników w grupie: 12-15 osób.

Więcej informacji na stroniewww.czystedzwieki.pl lub pod adresem e-mail: czyste.dzwieki@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email