Sopockie obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej

Sopockie obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej
Fot. materiały MOPS Sopot

19 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje akcję plenerową oraz zaprasza mieszkańców Sopotu na indywidualne konsultacje ze specjalistami: pracownikiem socjalnym, psychologiem, prawnikiem i asystentem rodziny, które odbędą się w dniach 18-22 marca. Zapisy już trwają.

Podczas indywidualnych spotkań będzie można porozmawiać na ważne dla mieszkańców tematy oraz zapoznać się z bogatą ofertą usług społecznych realizowanych przez sopocki MOPS.  

– Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji. Czasem zdarzenia losowe, choroba w rodzinie, brak pracy, przemoc czy inne sytuacje kryzysowe powodują, że się załamujemy i nie widzimy wyjścia z tej trudnej sytuacji – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Warto wtedy poszukać wsparcia, osób, które pomogą „stanąć na nogi”. Pierwszym krokiem może być kontakt z pracownikiem MOPS. W naszym zespole pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy zaoferują profesjonalną pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji i potrzeb danej osoby czy rodziny.

Oprócz wsparcia finansowego, podstawową i najważniejszą formą pomocy w sopockim MOPS jest praca socjalna. To bogaty wachlarz działań i realne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności życiowych. To organizowanie niezbędnej pomocy, aby zapewnić podstawowe i godne warunki życia, tym którzy z różnych przyczyn są ich pozbawieni i nie mogą zapewnić ich sobie samodzielnie. To także udzielanie porad i wskazówek, kierowanie do miejsc, gdzie można otrzymać specjalistyczne wsparcie. W pracy socjalnej ważna jest także współpraca z innymi służbami miejskimi, instytucjami i organizacjami pomocowymi, która umożliwia zapewnienie kompleksowego wsparcia.

Wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, usługi opiekuńcze, wsparcie asystenta rodziny oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością, opieka wytchnieniowa, teleopieka, mieszkania wspomagane, zapewnienie wyżywienia i schronienia to tylko niektóre z form wsparcia, jakie zapewnia sopocki MOPS.

Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej

W ramach obchodów MOPS zaprasza mieszkańców na konsultacje ze specjalistami: pracownikiem socjalnym, prawnikiem, psychologiem oraz asystentem rodziny.

Konsultacje odbędą się od 18 do 22 marca w godz. 8.00-15.00. Z pracownikami będzie można porozmawiać osobiście, telefoniczne lub online.

Na konsultacje trzeba się wcześniej zgłosić.

Na adres mailowy mops@mopssopot.pl należy przesłać zgłoszenie, w temacie maila wpisać „konsultacja z pracownikiem MOPS”. W treści wiadomości należy wpisać temat rozmowy lub zadać pytanie, a także napisać proponowany dzień i godzinę spotkania.

– Warto dowiedzieć się, jak można pomóc sobie i innym w trudnej sytuacji – zachęca Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Oczywiście nie tylko podczas obchodów Dnia Pracy Socjalnej, ale również w ciągu całego roku można otrzymać informacje oraz wsparcie w sopockim MOPS.

Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących można zgłaszać dzwoniąc pod nr tel. 58 551 17 10.

W ramach obchodów Dnia Pracy Socjalnej, pracownicy MOPS Sopot wyruszą 19 marca na ulice miasta, aby spotkać się z mieszkańcami. Będą wręczać białe tulipany ze specjalnym bilecikiem. Odwiedzą także instytucje i organizacje, z którymi współpracują, by podkreślić, jak ważne jest współdziałanie przy kompleksowym wspieraniu osób potrzebujących.

Print Friendly, PDF & Email