"Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny". Seminarium naukowe na ANS

"Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny". Seminarium naukowe na ANS

W ramach seminarium organizatorzy pragną ukazać możliwości w funkcjonowaniu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaprezentować działania podejmowane przez instytucje i placówki elbląskie skupiające się na edukacji, społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także na wsparciu ich środowisk wychowawczych.

List Minister Marleny Maląg z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

List Minister Marleny Maląg z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. Poniżej zamieszczamy treść listu, jaki wystosowała Pani Minister do wszystkich osób zaangażowanych w niesienie pomocy ludziom potrzebującym, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, osób doświadczonych niepełnosprawnością i zmagających się z innymi przeciwnościami losu.