Rząd przyjął "babciowe". Na ile mogą liczyć rodzice dzieci do lat 3?

Rząd przyjął "babciowe". Na ile mogą liczyć rodzice dzieci do lat 3?
Fot. pixabay.com

Likwidacja Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz tzw. żłobkowego, czyli dopłaty 400 zł do żłobka, taki skutek przyniesie przyjęty dziś (9 kwietnia) przez Rząd projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”.  W zamian rodzice będą mogli otrzymać tzw. „babciowe”. Program ma zacząć działać od października br.

Program ma składać się z trzech komponentów: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, program „Aktywny Rodzic” to rozwiązanie kompleksowe. Ma ono zakładać gratyfikację finansową dla rodziców, którzy wrócą do pracy i zechcą skorzystać z opieki żłobkowej lub skorzystać z opieki niani lub członka rodziny.

W programie przewidziano comiesięczną wypłatę rodzicom 1500 zł (rodzice dziecka z niepełnosprawnością otrzymają 1900 zł) którzy zdecydują się na powrót do pracy. Będzie je można przeznaczyć na podpisanie umowy z opiekunem, np. z babcią, albo na czesne w żłobku (do wysokości 1,5 tys. zł, nie wliczając wyżywienia).

W trzecim wariancie projektu – aktywnie w domu, jeśli rodzic podejmie decyzję o pozostaniu w domu z maluchem, także otrzyma wsparcie finansowe – w tym wypadku w postaci 500 zł przez dwa lata. Świadczenie to, przysługiwać będzie na każde, a nie tylko drugie i kolejne dziecko, jak ma to miejsce dziś.

– To program, który sprzyja wolności wyboru. Jeśli rodzice zechcą powierzyć dziecko babci, dziadkowi, członkowi rodziny, niani i wrócić do pracy, dostaną wsparcie państwa. Jeśli wolą posłać dziecko do żłobka, również dostaną wsparcie. Jeśli jednak preferują bardziej tradycyjny model i chcą zostać z dziećmi w domu, także dostaną wsparcie. Opieka nad dzieckiem to ważna praca na rzecz społeczeństwa i państwa – podkreśla ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Świadczenie ma przysługiwać nie tylko tym rodzicom, którzy wrócą na rynek pracy w okresie obowiązywania ustawy, ale też tym, którzy na rynek pracy już wrócili i mają dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy.

Program „Aktywny Rodzic” w skrócie

Program zakłada trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3:

  • aktywnie w żłobku (1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica, 1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością)
  • aktywni rodzice w pracy (1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica)
  • aktywnie w domu (500 zł, już od pierwszego dziecka, nie od drugiego jak do tej pory w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego)

Dofinansowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością będzie wyższe – to 1900 zł w wariantach „aktywnie w żłobku” i „aktywni rodzice w pracy”.

Wariant, w którym dziecko pozostanie pod opieką osoby niebędącej rodzicem np. niani, dziadka, uregulowano w projekcie w formie przewidującej możliwość zawarcia umowy uaktywniającej. Nie jest to jednak warunek.

Umowa to korzystne rozwiązanie dla osób podejmujących opiekę. Pozwala na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego.  Nie generuje dodatkowych kosztów po stronie rodzica.

W przypadku babci lub dziadka będących na emeryturze umożliwi ubieganie się o przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia emerytalnego.

Projekt „Aktywny Rodzic” trafi teraz do prac legislacyjnych w parlamencie.

Print Friendly, PDF & Email