Toruń rusza z Budżetem Obywatelskim 2025

Toruń rusza z Budżetem Obywatelskim 2025
Fot. Pixabay

17 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Torunia na rok 2025. Mieszkańcy mają do rozdysponowania ponad 8 mln złotych.

– Ruszają przygotowania do budżetu miasta Torunia na rok 2025. Pierwszy zawsze startuje Budżet Obywatelski, a więc te projekty, które wyłonią mieszkanki i mieszkańcy w drodze najpierw ich zgłoszenia, a później głosowania. Na ten cel przeznaczone jest 8 milionów złotych. Z tego 5 milionów 600 tys. zł to są środki, które trafią do podziału na osiedla, a 2 miliony 400 tys. to pula ogólnomiejska – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wartość kwoty do rozdysponowania w 2025 r. wynosi dokładnie 8 020 000 zł, w tym:

 • pula ogólnomiejska to 2 406 000 zł;
 • pule lokalne to łącznie 5 614 000 zł.

Aktualne limity wartości pojedynczych projektów dla pul lokalnych to:

 • 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz z zakresu urządzania zieleni;
 • 80 tys. zł dla pozostałych zadań.

– W ostatnich latach mieszkańcy najchętniej zgłaszają projekty związane z zielenią i to jest nawet 40 proc. tego typu zadań. Na drugim miejscu są projekty dotyczące rekreacji i sportu, spędzana wolnego czasu na powietrzu. A na trzecim miejscu mamy zadania związane z placami zabaw dla dzieci. I to jest mniej więcej ¾ projektów zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców – podkreśla Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Wnioski z projektami do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 można zgłaszać od 17 kwietnia do 17 maja 2024 r.

– Zachęcam do tego, aby zainteresować się Budżetem Obywatelskim, bo to już jest na to czas. Liczę na dobre i ciekawe projekty – dodaje Prezydent Zaleski.

Jakie są terminy?

 • Pierwszy ważny termin to 17 kwietnia 2024 r. – od tego dnia można składać propozycje projektów na rok 2025.
 • Ostatni dzień okresu składania wniosków wyznaczono na 17 maja 2024 – do północy.
 • Wnioski poprawne formalnie będą opublikowane na miejskiej stronie internetowej w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru. Następnie wnioski będą sprawdzane pod kątem zgodności z kolejnymi wymaganiami regulaminu (weryfikacja merytoryczna). Podczas tej weryfikacji badana jest m.in. zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Wstępne wyniki pełnej oceny merytorycznej wniosków poznamy do 19 sierpnia 2024 r. Potem nastąpi procedura odwoławcza, a ostateczna lista projektów do głosowania zostanie opublikowana do 9 września 2024.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 21 do 30 września 2024 r., a wyniki będą ogłoszone najpóźniej do 16 października 2024 r.

Warto wiedzieć!

 • W dalszym ciągu pozostaje obowiązek uzgadniania z wnioskodawcą na etapie weryfikacji ewentualnych zmian w projekcie lub zamiaru przeniesienia projektu z puli lokalnej do ogólnomiejskiej.
 • Urzędnicy skontaktują się z mieszkańcem również w przypadku, gdy nie ma możliwości zrealizowana zadania we wskazanej lokalizacji oraz kiedy na tym samym terenie nakłada się kilka realizacji.
 • Obowiązuje również reguła wykorzystania ewentualnych oszczędności powstałych na etapie realizacji zadań na sfinansowanie przedsięwzięć, których koszty okażą się większe niż zakładano na etapie weryfikacji projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://torun.pl/bo

Paula Gałązka / UM Toruń

Print Friendly, PDF & Email