Toruń: Obraz nieSPRAWNOŚCI

Toruń: Obraz nieSPRAWNOŚCI

Piąty dzień Toruńskiego Tygodnia Tolerancji zakończył się debatą na temat niepełnosprawności. 15 listopada w centrum handlowym Plaza głos w tej sprawie zajęli przedstawiciele zmarginalizowanej grupy oraz stowarzyszenia Wędka.

Była to kolejna debata, którą zorganizowano w ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji, wcześniej poruszano kwestie tolerancji wobec m.in. innych religii czy narodowości.

– Będziemy dzisiaj rozmawiać posiłkując się metodą, sposobem rozmawiania, myślenia zwaną porozumieniem bez przemocy. Jest to dzieło Marshalla Rosenberga, który lwią część swojego życia wykorzystał na to, by ją dopracować – poinformował zgromadzonych prezes Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka Wojciech Przybysz. – W zagadnienie mowy bez przemocy wprowadzą nas nasi goście, uczestnicy debaty, których pozwolę sobie nazwać żyrafami. Dlaczego żyrafami? Ponieważ Marshall Rosenberg zauważył, że żyrafy mają najdłuższe szyje spośród wszystkich zwierząt oraz największe serce proporcjonalnie do całego swojego ciała. Wysokość szyi pozwala im spojrzeć dalej, szerzej – zobaczyć więcej. I tak jest również w przypadku naszych gości.

Rozmówcy poruszyli problem braku empatii, równości w dialogu, który modelowo powinien się opierać się na zaspokojeniu swojej jaki rozmówcy potrzeby. Zwrócono również uwagę na to, aby intencją dialogu było nie udowodnienie swoich racji, ale kontakt.

Podczas debaty przedstawiono różne formy niepełnosprawności umysłowej jak i fizycznej. Reprezentanci grupy wymienili się swoimi doświadczeniami oraz problemami jakie stawia przed nimi codzienne życie. Porozmawiano o dostępności do pracy, opieki oraz kultury.

Uczestnicy dowiedzieć się mogli jak zwracać się do osoby z niepełnosprawnością oraz w jaki sposób pomagać lub nie pomagać. Na wierzch wysunięty został również problem alienacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Debatę zakończono pytaniami z publiczności oraz propozycją ponownego zorganizowania spotkania.

Natalia Przytarska
Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński