Toruń: Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Toruń: Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego
Fot. Pixabay

17 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Torunia na rok 2025.

Mieszkańcy mają do rozdysponowania ponad 8 mln złotych. W tym ponad 2,4 mln zł w ramach tzw. puli ogólnomiejskiej i 5,6 mln zł na lokalne projekty osiedlowe. Wnioski można składać do 17 maja.

Aktualne limity wartości pojedynczych projektów dla pul lokalnych to: 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz z zakresu urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla pozostałych zadań.

Jak złożyć wniosek?

To proste! Wystarczy opisać swój projekt na specjalnym formularzu, zebrać podpisy poparcia i ewentualnie dodatkowe materiały wskazane w formularzu, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do urzędu miasta.

  • Krok 1

Opisz swój projekt na formularzu służącym do zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego w Toruniu. Możesz to zrobić na dwa sposoby: z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest dostępny pod adresem: budzet.torun.pl lub z wykorzystaniem formularza wydrukowanego, który można pobrać ze strony miasta.

Postaraj się dobrze przygotować opis swojego projektu. Wymyśl dla niego ciekawy tytuł (nie więcej niż dziesięć słów), zastanów się nad argumentami, które przekonają innych mieszkańców Torunia, że warto głosować na Twoją propozycję. Dobrze przemyśl tekst, który wpiszesz w rubrykę „Opis projektu na stronę internetową” – masz tam do dyspozycji 1200 znaków ze spacjami, co oznacza, że dłuższe opisy będą ucinane po osiągnięciu limitu znaków.

Przy wycenie projektu zwróć uwagę na limity kosztów dla zadań lokalnych – 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych lub z zakresu urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla pozostałych projektów.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób składających wnioski i głosujących na projekty. Ale osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na swój udział w budżecie obywatelskim.

  • Krok 2

Znajdź osoby, które poprą Twój pomysł i zbierz ich podpisy na liście poparcia (do pobrania ze strony miejskiej). Pamiętaj, że sam nie możesz poprzeć swojego pomysłu na liście poparcia. Liczba podpisów wymaganych zależy od ilości mieszkańców danego osiedla i wynosi od 2 osób dla małych osiedli, takich jak Kaszczorek, do 15 osób dla osiedli największych oraz dla puli ogólnomiejskiej.

  • Krok 3

Jeżeli Twój pomysł wymaga zgody na realizację od kogoś innego niż miasto (np. spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty, na terenie której chcesz realizować swój projekt) – zdobądź od niego pisemne oświadczenie o gotowości do współpracy (zgodnie z podanym wzorem).

  • Krok 4

Dostarcz kompletny wniosek wraz z listą poparcia i załącznikami (np. mapki, zdjęcia, oświadczenia, inne – jeżeli są) do Urzędu Miasta Torunia:

• pocztą elektroniczną – na adres: bo@um.torun.pl, albo za pomocą usługi ePUAP. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatel.gov.pl
• w formie tradycyjnej – pocztą lub dostarczając do dowolnego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia na adres:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Wały gen. Sikorskiego 8,
87-100 Toruń

Czas na to jest do 17 maja (w formie elektronicznej do północy).

Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego projekty muszą być zrealizowane w ciągu jednego roku – 2025, a w przypadku projektów inwestycyjnych lub remontowych – do połowy 2026 r.

Kto może zgłaszać projekty?

Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec Torunia czyli osoba, dla której Toruń stanowi centrum interesów życiowych – przebywa tu ponad 183 dni w roku, z zamiarem stałego pobytu. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 projekty: dwa do puli lokalnej (w okręgu, w którym mieszka) oraz jeden do puli ogólnomiejskiej. Tego samego projektu nie można zgłosić do dwóch pul. Projekty zgłaszane przez mieszkańca do puli lokalnej muszą dotyczyć osiedla, w którym on zamieszkuje, np. mieszkaniec Czerniewic może zgłosić dwa projekty dotyczące Czerniewic i jeden projekt ogólnomiejski.

Szczegółowe informacje są na stronie: torun.pl/bo

Paula Gałązka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email