„Krew przelana za ojczyznę ma jednakową barwę”. 105 lat temu utworzono Związek Inwalidów Wojennych RP

Fot. Mateusz Misztal

Elbląg uczcił 105. rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Podczas uroczystości zwrócono uwagę jak ważną rolę organizacja pełniła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pomagając tym, którzy stracili zdrowie podczas działań wojennych.


KLIKNIJ W ZDJĘCIE GŁÓWNE I ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA

Bóg, Honor, Ojczyzna – to dewiza Związku, który jest najstarszą polską organizacją kombatancką. Jego celem jest m.in. reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz państwowych czy samorządowych.

– Chcemy dziś oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy tworzyli zręby państwowości, organizowali ruch społeczny oraz dawali wsparcie walczącym o naszą niepodległość. Związek Inwalidów RP powstał w 1919 roku z potrzeby niesienia pomocy weteranom, którzy okaleczeni wracali z frontu I Wojny Światowej. Wojna prowadzona na masową skalę i wykorzystująca nowe zdobycze techniki oznaczała miliony zabitych a także setki tysięcy rannych – mówił podczas dzisiejszej uroczystości Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że powrót tych ludzi do społeczeństwa czasów pokoju był trudny i właśnie dzięki Związkowi nie byli oni pozostawieni sami sobie.

– Co istotne byli to Polscy żołnierze służący w armiach każdego z zaborów – Pruskiej, Austriackiej i Rosyjskiej. Związek był więc miejscem łączącym inwalidów wojennych, którzy w trakcie wojny mogli stać naprzeciw siebie w okopach. Stał się on przykładem międzyludzkiej solidarności – zaznaczył wiceprezydent. – Dzisiejsza rocznica niech będzie okazją do wyrażenia naszego szacunku i wdzięczności dla wszystkich żyjących działaczy Związku oraz do oddania hołdu jego twórcom. Chwała Bohaterom – dodał.

Istotna dla Związku jest także popularyzacja w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny – także wśród dzieci i młodzieży. Stąd też w uroczystości udział wzięli przedstawiciele elbląskich szkół i przedszkoli.

– Związek został utworzony, by nieść pomoc i zapewnić godne życie tym, którzy walczyli o wolną Polskę, a swoją działalność niezmiennie opiera na zasadzie „Krew przelana za ojczyznę ma jednakową barwę” – wskazała Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. – O tym jak wyjątkową organizacją jest Związek Inwalidów Wojennych RP nie trzeba nikogo przekonywać. Jest odzwierciedleniem prawdziwie patriotycznych postaw, ale też obrazem braterstwa i szacunku wobec drugiego człowieka. Dzięki państwa działalności osoby, które walczyły z poświęceniem własnego życia i zdrowia o niepodległą Polskę, osoby represjonowane, kombatanci, mają opiekę i wsparcie – dodała.

Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na Apel Pamięci, a po nim nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy Obelisku Związku Inwalidów Wojennych.

Print Friendly, PDF & Email