Gdańsk: Stawiamy na działania "bez procentów"

Gdańsk: Stawiamy na działania "bez procentów"
Fot. kadr z kampanii

W zbliżającym się okresie bożonarodzeniowego oraz noworocznego świętowania w wielu domach obecny będzie alkohol. Szczególnie ważne jest, aby ograniczyć dostęp do niego osobom niepełnoletnim, a także pamiętać o możliwych tragicznych skutkach „jazdy na podwójnym gazie”. W tym celu przygotowano cztery webinary, które uświadamiają o możliwych konsekwencjach.

Obie kampanie prowadzone są przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. „Młodość bez procentów” realizowana jest od 2002 roku. W jej ramach nagrano spoty, filmy, szkolono sprzedawców, organizowano wydarzenia i festyny. Prowadzono także zajęcia i warsztaty w szkołach, współpracowano z wieloma znanymi osobami i autorytetami, np. z Leszkiem Blanikiem, Maciejem „Glebą” Florkiem, Natalią Partyką czy Agnieszką Rylik, która przez wiele lat była „twarzą kampanii”. Nawiązana została szeroka współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

Kampania „Kieruj bez procentów” rozpoczęła się w 2004 roku. Wieloletnim sprzymierzeńcem, który promował i wspierał działania, jest Paweł Stefanicki polski kierowca rajdowy, specjalizujący się w rajdach górskich. Kampania zdobyła szereg nagród i wyróżnień, w tym m.in. Złotą Tarczę Bezpieczeństwa w konkursie „Orlen. Bezpieczne Drogi 2007”, tytuł Lidera Programu „Razem Bezpieczniej” w 2013 roku, a rok później wyróżnienie Wojewody Pomorskiego w konkursie „Na Drodze Do Bezpieczeństwa”.

„Młodość bez procentów”

Głównym celem działań jest zmiana podejścia do kwestii udostępniania alkoholu osobom nieletnim. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży wciaż są podobne, ale ich wiedza na temat asertywności, czynników chroniących i szkodliwości alkoholu się zmieniła.To efekt wielu lat pracy ludzi realizujących kampanię.

Szkoleni pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, rodzice i inni specjaliści pracowali z nieletnimi, rozmawiali, uświadamiali i wychowywali dzieci, by dokonywały innych wyborów, zachowywały się asertywnie, wiedziały, jakie skutki i konsekwencje niesie za sobą używanie alkoholu. Zmienił się także ich stosunek do szeroko rozumianego zdrowia. Obecnie światowe tendencje do modnego, zdrowego stylu życia należy postrzegać, jako szansę dla kampanii i próbować wykorzystać jako jeden z nowych czynników chroniących młodzież od używania alkoholu.

– Abstynencja lub przestrzeganie bezpiecznego wzorca konsumpcji alkoholu stanowią podstawę zdrowego stylu życia. Ogromny wpływ na kształtowanie kompetencji zdrowotnych w tym zakresie mają zachowania przejawiane w okresie dojrzewania i młodości – mówi Marek Jankowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. – Destrukcyjnych, bezpośrednich i długofalowych skutków zdrowotnych, psychicznych i społecznych takich zachowań można uniknąć. Wymaga to jednak właściwej postawy i postępowania wobec poważnego zagrożenia, jakim są zachowania ryzykowne związane z używkami.

W tym roku zrealizowano szereg działań związanych z kampanią:

 • opracowano materiały promocyjno-edukacyjne dla sprzedawców i właścicieli punktów handlowych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych w Gdańsku,
 • wyprodukowano i zakupiono materiały edukacyjne: smycze, bilonownice, naklejki, ulotki pod hasłem „wszystko zależy od Twojej decyzji za ladą”,
 • zrealizowano spot promujący kampanie w roku 2021 „Młodość bez procentów”,
 • 32 punkty zajmujące się podawaniem i sprzedażą alkoholu otrzymały materiały edukacyjno-promujące kampanię wraz z instruktażem ze strony członków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych podczas kontroli,
 • 787 uczniów Gdańskich Szkół Podstawowych (7 i 8 klasy) zostało objętych warsztatami „Ważne Wybory”,
 • rozpoczęto współpracę z dyrekcją i młodzieżą klas 1 szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji spotkań z młodzieżą, rodzicami i gronem pedagogicznym na temat „młodzież i alkohol”. Zrealizowano warsztaty dla 186 uczniów klas pierwszych,
 • spotkania i konsultacje z przedstawicielami instytucji np. Policji, Straży Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, GKRPA, sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

– W kampanii „Młodość bez procentów” powinno się wykorzystywać wszelkie dostępne działania, zarówno sprawdzone przez lata warsztaty z młodzieżą w szkołach, jak i nowe technologie – mówi Zbigniew Kowalczyk z GOPZiPU, koordynator kampanii. – Prowadząc zajęcia w szkołach, często zadaję pytanie młodzieży, czy oglądają spoty kampanii społecznych? Niestety bardzo rzadko pada pozytywna odpowiedź. Dlatego uważam, że warto też wracać do starych sprawdzonych sposobów i stawiać na obecność realizatorów kampanii na lekcjach w szkole.

„Kieruj bez procentów”

W tym roku nowa odsłona kampanii przypomina, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą „toksyczny związek alkoholu i samochodu”. Dodatkowy walorem kampanii są 4 webinaria nagrane z cenionym ekspertem w zakresie ruchu drogowego, posiadającym wieloletnie doświadczenie z obsługą zdarzeń na drodze kom. Zbigniewem Korytnickim, Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Ich treść dotyczy pytań i wątpliwości z zakresu przepisów ruchu drogowego, które towarzyszą każdemu z nas na co dzień.

– Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś dowiedzieć, poszerzyć swoją wiedzę, czy po prostu zostać wyprowadzonym z błędu. Webinary, które nagraliśmy, dają możliwość obalenia kilku mitów, które narosły wokół tematów poruszanych w ramach kampanii „Kieruj bez procentów”. Zapraszam do obejrzenia, choćby po to, żeby nie okazało się, że edukacja w zakresie ruchu drogowego zakończyła się z chwilą otrzymania prawa jazdy – Zbigniew Korytnicki, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Materiały publikowane będą w cztery najbliższe czwartki: 16, 23, 30 grudnia i 6 stycznia o godz. 18.00 na Portalu Miasta Gdańska. Tematyka webinarów to:

 • kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu i konsekwencje, jakie mogą spotkać takiego kierowcę oraz mity i fakty dotyczące jazdy na podwójnym gazie,
 • „młodzi kierowcy” jakie specjalne przepisy są im dedykowane, jakie zagrożenia czyhają na nich na drodze,
 • motocykliści i przepisy związane z tym rodzajem pojazdów oraz osobami nimi kierującymi,
 • urządzenia wspomagające ruch, jak nowe przepisy o nich funkcjonują w rzeczywistości.

– Chcemy zwrócić uwagę na to, że prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest powodem wielu tragedii życiowych, których w wielu sytuacjach można uniknąć. Okres świąteczny jest szczególny. Okazja do spotkań rodzinnych często sprzyja spożywaniu alkoholu, a jeszcze często trzeba wrócić potem do domu – mówi Radosław Nowak, zastępca dyrektora GOPZiPU. – Rozpoczynając działania kampanijne w tym okresie, chcemy aby ludzie cieszyli się rodziną, bliskością ale jednocześnie pamiętali, że zanim wsiądą za „kółko”, muszą być pewni, że nie są już pod wpływem alkoholu.

W tym roku zorganizowano także warsztaty dla 1634 uczniów klas ponadpodstawowych w ramach edukacji „Trzeźwa jazda”. Nawiązano też współpracę z gdańskimi Szkołami Nauki Jazdy, która ma na celu wejście do tych szkół z kolejnym warsztatem dla kandydatów na kierowców. W przyszłym roku planowane są takie szkolenia dla 400 osób. Kontynuowane będą także warsztaty „trzeźwa jazda” w szkołach ponadpodstawowych, która z założenia ma objąć 1600 uczniów.

Patryk Rosiński
Print Friendly, PDF & Email