Zamelduj się i głosuj

Zamelduj się i głosuj
Fot. UM Gdańsk

Do wyborów samorządowych zostało już tylko 10 dni. To ostatni moment by dopełnić wszelkich formalności, aby w niedzielę, 7 kwietnia móc skorzystać z prawa wyborczego. Wnioski o dopisanie się do stałego rejestru wyborców przyjmowane będą do piątku 5 kwietnia.

W lokalnych wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia będą mogły głosować jedynie osoby, dla których Gdańsk jest miejscem zamieszkania czyli te, które są w Gdańsku zameldowane lub potwierdziły swoje stałe zamieszkanie, np. poprzez odprowadzanie lokalnych podatków. Zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców. Dlatego warto dokonać tego obowiązku i móc decydować o lokalnej wspólnocie, czy własnym otoczeniu.

Zameldować się lub złożyć wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców należy złożyć najpóźniej do 5 kwietnia. Do piątku, 29 marca można również złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika do głosowania. Taki wniosek przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz tym, którzy najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat. Osoby, które chciałyby zagłosować osobiście a nie czują się na siłach, by samodzielnie dotrzeć do lokalu wyborczego, Gdańsk oferuje bezpłatny transport. Potrzebę taką wystarczy zgłosić do Gdańskiego Centrum Kontaktu – telefonicznie lub mailowo, całodobowo w dniach 1–7 kwietnia.

Bezpłatna komunikacja miejska

W dniu wyborów samorządowych komunikacja miejska w Gdańsku będzie bezpłatna.  

Dodatkowo w dzielnicach, gdzie transport publiczny funkcjonuje jedynie od poniedziałku do piątku uruchomione zostaną dodatkowe linie.

  • linia 113 pojedzie na skróconej trasie Łostowice Świętokrzyska – Gościnna, według specjalnego rozkładu jazdy
  • Linie 118, 268 i 512 będą funkcjonować według rozkładów jazdy zbliżonych do powszednich
  • Linia 269 pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy dla dni powszednich, wolnych od nauki szkolnej
  • Linia 195 będzie funkcjonować w godzinach 9.30-17.30 z częstotliwością co 60 minut.

Dodatkowo, w dzielnicy Orunia, wprowadzona zostanie specjalna linia 501, która zawiezie mieszkańców z ulicy Żuławskiej do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27, mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, przy ul. Smoleńskiej. Trasa linii poprowadzi od skrzyżowania ulic Żuławskiej i Lipce ulicami: Żuławską, Przyjemną, Związkową i Smoleńską. Powrót odbędzie się ulicami: Smoleńską, Boczną i Żuławską.

Nagroda za najwyższą frekwencję

Dzielnica z najwyższą frekwencją w wyborach samorządowych otrzyma 100 tys. zł, na doposażenie istniejącego lub budowę nowego placu zabaw, placu do rekreacji lub terenu zielonego.

Podczas ostatnich wyborów, największą aktywnością wykazały się dzielnice Kokoszki, Jasień i Zaspa-Rozstaje. To w tych miejscach powstają właśnie zieleńce o wartości 50 tys. zł każdy. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, wspólnie z Radami tych dzielnic, przygotowali koncepcje zagospodarowania zielenią trzech terenów, są to: zieleńce przy ul. Węsierskiej w Kokoszkach, zagospodarowanie zielenią wejścia do Parku im. Jana Pawła II od strony ul. Meissnera na Zaspie-Rozstaje oraz nasadzenia drzew i zieleni przy ul. Stolema w Jasieniu. Mieszkańcy dzielnicy Zaspa-Rozstaje już mogą cieszyć się z nowych, zielonych terenów. Zieleńce na Jasieniu będą realizowane od piątku, 29 marca. W Kokoszkach realizacja rozpocznie się w najbliższych dniach.

Paulina Chełmińska
Print Friendly, PDF & Email