Bezpieczne WTZ. PFRON rusza z nowym projektem

Bezpieczne WTZ. PFRON rusza z nowym projektem
Fot. Teresa Bocheńska / arch. redakcji

28 lipca został przyjęty przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Realizowany będzie w ramach POWER, Działanie 2.8.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

Zostanie on zrealizowany poprzez udzielenie dofinansowania na pokrycie zakupu:

  • środków ochrony osobistej dla personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami,
  • środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać:

  • podmioty prowadzące WTZ,
  • podmioty mające podpisane umowy z PFRON na realizację w roku 2020 zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: dotyczy kierunku pomocy 1 „Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” oraz kierunku pomocy 2 „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantu. Wysokość grantu będzie uzależniona od planowanego okresu wsparcia – max. 63 dni robocze, liczby personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz przyjętej dziennej stawki w przeliczeniu na 1 osobę personelu, tj. 12 zł.

Okres wsparcia, a tym samym okres realizacji grantu, musi mieścić się w przedziale od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. Środki będą mogły być przeznaczone na bieżące zakupy jak i refundację poniesionych wydatków.

Więcej szczegółów dotyczących naboru wniosków, zasad przyznawania jak i rozliczania zostanie wkrótce opublikowanych na stronie PFRON.

Źródlo: PFRON
Fot. Teresa Bocheńska / arch. redakcji
Print Friendly, PDF & Email