Kultura dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami. Seminarium w Muzeum Narodowym

Kultura dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami. Seminarium w Muzeum Narodowym
fot. Pexels

9 października odbędzie się ogólnopolskie seminarium „Kultura dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami”. Udział w seminarium jest bezpłatny. Odbędzie się ono w formie zdalnej – na platformie Teams.

Do udziału w spotkaniu poświęconym kwestii dostępności w obszarze kultury dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce zaprasza Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Podejmowane będą tematy związane z procesami pełnego udostępniania instytucji kultury dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami. Organizator wydarzenia zachęca do zgłaszania abstraktów na podstawie przykładowych pytań badawczych:

  1. Jakie są największe wyzwania związane z zapewnieniem pełnej dostępności muzeum dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności?
  2. Innowacyjne metody i narzędzia służące do zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami pełniejszego korzystania z wybranych propozycji
  3. Najważniejsze aspekty dotyczące projektowania wystaw i ekspozycji w celu uwzględnienia różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  4. Strategie i metody pedagogiczne, które są najbardziej skuteczne w prowadzeniu programów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Jakie są korzyści dla osób z niepełnosprawnościami wynikające z udziału w programach edukacyjnych w muzeum i w jaki sposób wpływają one na ich rozwój?
  6. Jakie są najlepsze praktyki dotyczące szkolenia personelu muzealnego w obszarze dostępności i obsługi osób z niepełnosprawnościami?
  7. Znaczenie angażowania osób z niepełnosprawnościami w procesy podejmowania decyzji dotyczące muzeum, takie jak planowanie wystaw czy programów edukacyjnych.
  8. Główne bariery społeczne i instytucjonalne utrudniające pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w muzealnych doświadczeniach. Przygotowania uczestników do wizyty w danej instytucji.
  9. Narzędzia technologiczne, które mogą być wykorzystane do zwiększenia dostępności muzeum dla osób z niepełnosprawnościami.
  10. Jakie są przyszłe kierunki rozwoju działań muzealnych w celu zapewnienia równościowych i dostępnych doświadczeń dla osób z niepełnosprawnościami?

Zgłoszenia zawierające tytuł prezentacji oraz abstrakt (do 600 znaków) należy przesyłać do 10 września na adres: edukacja.pawilon@mnwr.pl.

Wydarzenie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna 2023 dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Print Friendly, PDF & Email