PFRON ogłosił konkurs dla NGO

PFRON ogłosił konkurs dla NGO
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach zadań zlecanych z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłosił nowy konkurs 1/2023 pn. „Możemy więcej”. Konkurs realizujemy w formie wsparcia realizacji zadań.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu nie możesz zgłosić projektu dotyczącego:

  • imprezy turystycznej lub rekreacyjnej (kierunek pomocy 3), która trwa powyżej 7 dni lub która ma znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
  • szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Wniosek o zlecenie realizacji zadań musisz złożyć w systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: ipfronplus.pfron.org.pl.

Wniosek możesz złożyć od 24 października 2023 roku, od godziny 1200, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 1200. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie zaplanowanych jest w 2024 roku 300 000 000,00 złotych.

Decyzje finansowe podejmowane będą do wysokości posiadanych środków w planie finansowym PFRON na 2024 rok.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email