Przeciwdziałanie skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.

Przeciwdziałanie skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.

W celu przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) mogą wnioskować o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.