Różni podróżni – obsługa bez barier. Zobacz filmy

Różni podróżni – obsługa bez barier. Zobacz filmy
Fot. pixabay.com

W ramach projektu pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” zrealizowanych zostało 11 animowanych filmów instruktażowych i informacyjno-edukacyjnych dla pracowników służb transportowych dotyczących przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,
 • działania szkoleniowe,
 • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Filmy instruktażowe i informacyjno-edukacyjnye powstałe w ramach projektu kierowane są do pracowników transportu zbiorowego, którzy w swojej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi.

Wśród filmów znajdują się te dotyczące obsługi podróżnych w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Ukazane zostają również standardy informowania i komunikowania się dla transportu kolejowego i miejskiego a także standardy pomocy /asysty w podróży w transporcie miejskim, kolejowym i międzymiastowym realizowanym autokarami.

Zapraszamy do obejrzenia poszczególnych filmików – udostępniamy je poniżej.

Realizatorzy projektu zachęcają wszystkie podmioty do korzystania z filmów podczas szkoleń adresowanych do pracowników transportu zbiorowego, a także podejmowanych działań mających na celu wprowadzanie przyjaznych i odpowiadających na potrzeby zasad obsługi różnych podróżnych w tym sektorze.

 • Obsługa podróżnych w spektrum autyzmu
 • Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością intelektualną
 • Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością ruchową
 • Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością słuchu
 • Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością wzroku
 • Standard informowania i komunikowania się dla autobusowego transportu międzymiastowego
 • Standard informowania i komunikowania się dla transportu kolejowego
 • Standard informowania i komunikowania się dla transportu miejskiego
 • Standard pomocy/asysty w podróży – autobusowy transport międzymiastowy
 • Standard pomocy/asysty w podróży – transport kolejowy
 • Standard pomocy/asysty w podróży – transport miejski
Print Friendly, PDF & Email