Rejestracja kont dla organizacji pozarządowych w Systemie iPfron+

Rejestracja kont dla organizacji pozarządowych w Systemie iPfron+
Fot. pixabay.com/PFRON

5 września 2023 r. w Systemie iPfron+ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął rejestrację kont dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach ogłaszanych przez Fundusz naborów. W Systemie iPfron+ konta te nazywane są „Instytucjami”. Pierwsze wnioski przez nowy system składane będą już w październiku br.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku do składania wniosków o rejestrację Instytucji w Systemie iPfron+.

Rejestracja w systemie iPfron+ umożliwi udział w konkursie o zlecenie realizacji zadań, którego ogłoszenie planowane jest w październiku 2023 roku.

Więcej informacji dotyczące sposobu rejestracji kont oraz najważniejsze materiały związane z funkcjonowaniem nowego systemu znaleźć można na stronie PFRON.

Print Friendly, PDF & Email