Gdynia: Zgłoś organizację pozarządową do nagrody „Srebrnego Śledzia”

Gdynia: Zgłoś organizację pozarządową do nagrody „Srebrnego Śledzia”

Organizują wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, edukacyjne, udzielają porad prawnych, księgowych czy psychologicznych, pomagają, inspirują – organizacje pozarządowe, których w Gdyni jest kilkaset, od ponad 20 lat zmieniają miasto. Ich działalność po raz kolejny zostanie doceniona w ramach konkursu o nagrodę „Srebrnego Śledzia”. Właśnie rozpoczęła się jego IV edycja.

– Ponad 4 lata temu w składzie Stowarzyszenie OVUM oraz In gremio tworzyliśmy ofertę na prowadzenie GCOP – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i wtedy zrodził się pomysł branżowej nagrody. Ideą konkursu jest docenienie i ukazanie szerszemu gronu najbardziej kreatywnych i zaangażowanych gdyńskich organizacji pozarządowych, dostrzeżenie i docenienie wybitnych osobowości oraz wyróżnienie nowych idei pojawiających się w III sektorze – mówi Jakub Ubych z Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

W tegorocznej edycji konkursu przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody niezależnie od zgłaszanej kategorii. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zachęca do zgłaszania zarówno inicjatyw, projektów, start-upów, postaci, czy też organizacji zasługujących na wyróżnienie. Laureaci otrzymają statuetkę „Srebrnego Śledzia” oraz nagrodę rzeczową. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego, które w tym roku odbędzie się 11 grudnia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31, Gdynia. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 listopada 2019 roku.

– W każdym roku mamy ponad 20 zgłoszeń, a wybór to daleko idący kompromis. Po 2 latach do „Srebrnych Śledzi” dołączył „Wieloryb Pozarządowy” – nagroda za całokształt – do tej pory otrzymało ją: Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni – dodaje Jakub Ubych.

Jest to już czwarta edycja konkursu. Nagroda została ustanowiona w roku 2016 na 20-lecie istnienia Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Laureatami ubiegłorocznego konkursu zostały dwie organizacje i jeden społecznik. Trofeum powędrowało do Stowarzyszenia Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego oraz do Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Nagrodzono również Wandę Gawrońską, która jest pielęgniarką i od 20 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dodatkowo wyróżnienia otrzymały Fundacja Rodzina Marynarza oraz Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”.

Justyna Bronk / gdynia.pl
Źródło: gdynia.pl
Fot. Karol Stańczak / gdynia.pl