„Kultura włącza”. Projekt, który zakończył się sukcesem

„Kultura włącza”. Projekt, który zakończył się sukcesem
Fot. Magdalena Śliżewska

Projekt „Kultura włącza” zakończył się sukcesem. Dzięki niemu mieszkańcy i kadra z ponad 30 instytucji na terenie naszej metropolii skutecznie zaangażowali się w niwelowanie barier w dostępie do kultury. A to dopiero początek tej ważnej drogi do pełnej dostępności.

W czwartek, 28 marca w Bibliotece Śródmieście odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt „Kultura włącza”, którego celem było niwelowanie barier w dostępie do kultury. W obecności prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, Michała Glasera, prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także dziennikarzy i przedstawicieli sektora kultury, zaprezentowano osiągnięcia projektu i podjęto dyskusję w kilku tematach istotnych dla przyszłości inkluzji w kulturze. 

– W ciągu ostatnich lat udało się w Gdyni wybudować nowoczesną sieć bibliotek. Pięknych, nowoczesnych, świetnie wyposażonych, one często są powiązane z siecią gdyńskich Przystani. Tworzą ofertę nie tylko miejsca, w którym się wypożycza książki, ale to są prawdziwe instytucje kultury. Tu się odbywają spotkania z autorami, spotkania klubów czytelniczych. To są też przestrzenie, które powinny być przestrzeniami inkluzywnymi, włączającymi, otwierać się na potrzeby wszystkich mieszkańców – sprawnych i tych z niepełnosprawnościami, młodych i starych – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Projekt „Kultura włącza” udowodnił, że dzięki współpracy, determinacji i otwartości na innowacje możemy tworzyć przestrzeń kulturalną dostępną dla wszystkich. Jestem dumny, że nasi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zaangażowali swoje biblioteki oraz domy kultury w projekt. Wdzięczność kieruję również do dyrektorów i kierowników instytucji, którzy z entuzjazmem zachęcali swoje zespoły do udziału w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych. Osiągnęliśmy już wiele, ale jestem przekonany, że to dopiero początek drogi do pełnej dostępności w kulturze – dodał Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Globalne i lokalne praktyki

Podczas konferencji miała miejsce premiera publikacji Jacka Kotarbińskiego, podsumowującej globalne i lokalne praktyki na rzecz poszerzania publiczności. Bibliotekom wręczono nowoczesny sprzęt ułatwiający korzystanie z zasobów osobom z niepełnosprawnościami, w tym lupy i pętle indukcyjne, co podkreśla zobowiązanie projektu do promowania równego dostępu do kultury. Konferencja była również okazją do obejrzenia filmu, prezentującego wybrane działania projektu i ich twórców.

Wielka frekwencja

W ramach projektu „Kultura włącza”, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z partnerami: Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku oraz Biblioteką Narodową w Oslo, zrealizował szereg inicjatyw. Celem było skupienie się na edukacji i rozwoju kompetencji pracowników sektora kultury:

  • Szkolenia dla profesjonalistów z bibliotek, domów kultury, muzeów, teatrów przyciągnęły blisko 300 osób z około 50 instytucji metropolii. Tematyka obejmowała m.in. projektowanie innowacji, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, rzecznictwo w bibliotekach, oraz przedsiębiorczość w kulturze. Sukcesem okazało się szkolenie z twórczego pisania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 
  • Konferencje i gala, które promowały trendy, innowacje, i nowe strategie w instytucjach kultury, z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.
  • Publikacja Jacka Kotarbińskiego o metodach na dostępność w kulturze, dotycząca globalnych i lokalnych praktyk dla bibliotek.
  • Wizyta studyjna 20 przedstawicieli metropolitalnych bibliotek i centrów kultury w Oslo, mająca na celu poznanie „bibliotek przyszłości” i wymianę doświadczeń.
  • Wydarzenia dla dzieci, młodzieży, seniorów, a także migrantów, z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano ponad 115 spektakli, sympozjów, i warsztatów na temat włączania mniejszości kulturowych, innowacji społecznych i edukacji kulturalnej oraz artystycznej, przyciągając ponad 2500 uczestników w 27 miejscowościach. W finale projektu powstał teledysk.

Przyszłość bez barier

Choć projekt dobiegł końca, otworzył drogę dla przyszłych inicjatyw skupiających się na dostępności kulturalnej. Zgromadzona wiedza i inspiracje, oparte na norweskich doświadczeniach i lokalnych innowacjach, staną się praktyką w instytucjach dążących do stworzenia otwartej i włączającej oferty kulturalnej.

– Przede wszystkim chodziło o to, żebyśmy, my jako pracownicy instytucji kultury, bibliotek i domów kultury, potrafili jeszcze bardziej angażować użytkowników w tworzenie naszej oferty. Bardzo ważnym elementem projektu była współpraca z biblioteką w Oslo, wizyta studyjna, żebyśmy mogli tam zaobserwować zmiany, które zostały wdrożone i spróbować przełożyć je do naszych instytucji. Projekt się zakończył, działania się nie zakończyły, bo wszystkie te doświadczenia, które zdobyliśmy w trakcie trwania projektu, przekładane są teraz na konkretne rozwiązania wdrażane w naszych instytucjach. W Gdyni m.in. jest to klub Netflixa, czyli taka działalność dedykowana młodzieży, która jest prowadzona w bibliotece na Witominie – podsumowuje Natalia Gromow, dyrektorka Biblioteki Gdynia.

Kilka słów o projekcie

Projekt „Kultura włącza”, wsparty przez Fundusze Norweskie i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwiera nowe możliwości dla współpracy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (stowarzyszenie 61 samorządów) z instytucjami kultury.

Założenia projektu były spójne z celami Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, działając na rzecz wyrównywania potencjału społecznego w obszarze metropolitalnym. Rozwijanie partnerskiej współpracy, opartej na dialogu oraz zrównoważonym transferze wiedzy, wzmacniało współpracę pomiędzy Polską i Norwegią.

Dzięki bazowaniu na dotychczasowych doświadczeniach współpracy pomiędzy bibliotekami i domami kultury, projekt cementował i rozwijał te relacje, przenosząc je na poziom lokalny.

Projekt „Kultura włącza” wpisał się w metropolitalne działania, realizowane w ramach Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardu Minimum w Integracji Imigrantów. Został zainspirowany poprzednią metropolitalną inicjatywą Dostępne domy kultury, która wskazała na potrzeby i oczekiwania unikatowej wiedzy w zakresie dostępności infrastrukturalnej.

Dzięki cyklowi szkoleń, pracownicy kilkudziesięciu metropolitalnych instytucji kultury mieli okazję poznać perspektywę osób poruszających się na wózku inwalidzkim i z niepełnosprawnością wzroku.

Więcej informacji o projekcie znajdziemy na stronie www.metropoliagdansk.pl.

Projekt był realizowany w ramach programu „Kultura” – działania „Poprawa Dostępności do kultury i sztuki”. Dofinansowanie pochodzące z Funduszy Norweskich (EOG) przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej zdjęć z wydarzenia oraz informacji znajduje się TUTAJ

Magdalena Śliżewska
Print Friendly, PDF & Email