Trójmiasto: Pół miliona na poprawę dostępu do kultury i bibliotek

Trójmiasto: Pół miliona na poprawę dostępu do kultury i bibliotek

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Kultura włącza”. Dzięki temu porozumieniu region otrzyma prawie 500 tys. zł z Funduszy Norweskich. Pieniądze te pomogą poprawić dostępność bibliotek i domów kultury dla każdego – osoby z niepełnosprawnością, seniora czy imigranta.